Zonder Israël geen toekomst – landelijke dag 7 maart 2016

De zaal was goed gevuld op onze tweede landelijke dag 7 maart jl. met als thema: “Zonder Israël geen toekomst”.

Dagvoorzitter Hans Vermeulen opende het programma met een in memoriam n.a.v. het plotselinge overlijden van Henk Vreekamp. Hij memoreerde zijn grote betekenis voor het werk van Kerk en Israël. Vele van de aanwezigen hebben hem persoonlijk gekend. In een paar minuten stilte hebben we hem met dankbaarheid herdacht.

Aan rabbijn Evers was gevraagd om uit te leggen hoe Israël zichzelf ziet. De kerk weet zich geroepen om werk te maken van onopgeefbare verbondenheid, maar is eindeloos in verwarring over de vraag waar de term Israël voor staat.

 

 

 

 

 

Aan Prof. Cees den Heyer de vraag wat de rol en de plek van de kerk is t.o.v. Israël. Zonder Israël is de kerk sprakeloos. Dus wat is nodig om de taal van de bijbel, de taal van Jezus te leren verstaan?

Hij schetste de historische oorzaken van de kloof tussen Jodendom en Christendom, tussen de Joodse wereld van Jezus en de niet-Joodse van veel van zijn volgelingen. Ook ging hij in op de Wirkungsgeschichte van sommige evangelieteksten die een rol gespeeld hebben in de anti-Joodse geschiedenis van de kerk.

Bij sommige van de aanwezigen riep dit gedeelte kritische vragen op die grotendeels terug te voeren zijn op de aloude kwestie van het Schriftgezag. Lezen we de bijbel als Gods onveranderlijke Woord of erkennen we dat teksten een lange redactiegeschiedenis achter zich hebben? Dat laatste vraagt om zorgvuldig lezen en interpreteren met inachtneming van de Joodse context en van de, soms anti-Joodse, werkingsgeschiedenis.

De heer Jan Wesseling gaf vanuit zijn ervaring in de Prov. Cie. K&I heldere en bruikbare tips hoe het werk van K&I op de agenda te krijgen. Ook hij pleitte voor het leerhuis als de sleutel om toegang te krijgen tot de taal van de bijbel en tot de rabbijnse wereld van Jezus.

’s Middags werd er in kleinere groepen levendig gediscussieerd over de stellingen die de sprekers hadden meegegeven.

Alle drie sprekers maakten ons duidelijk dat we van Israël kunnen leren dat elke tekst op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd, toegespitst op de steeds wijzigende situaties waarin Gods opdrachten moeten worden uitgevoerd. De Talmoed is de neerslag van de rabbijnse discussies over elk facet van het leven, waarbij de visie van de minderheid even belangrijk werd geacht als die van de meerderheid. In dat licht zijn dus ook de NT-ische discussies te lezen zoals Jezus die met zijn collega Farizeeërs voerde.

Als Platform hopen we op dezelfde open manier van het Jodendom te leren en, naast alle verschillen, elkaar te vinden in de opdracht waartoe alle volken naast Israël geroepen zijn.

Marja van den Beld

De lezingen van rabbijn Evers en prof. Den Heyer zijn te vinden in de rubriek ‘Lezingen’.

 

Comments are closed.