Studiedag “Genade is nog geen recht” op 5 november 2012

De ondertitel van deze dag luidde: ‘Recht en genade vanuit Joodse en christelijke visie’.

Zowel Joden als Palestijnen doen in het conflict om bestaansrecht in Israël een beroep op recht en rechtvaardigheid vanuit hun religieuze traditie. God is rechtvaardig, maar ook barmhartig. Hetzelfde geldt voor de islam, maar wij beperken ons vandaag tot eerder genoemde tradities. Zouden die twee tradities ook mogelijkheden in zich bergen om tot een oplossing te komen? Er bestaat behalve recht en waarheid toch ook zoiets als genade, vergeving, verzoening.  Alle nadruk leggen op je eigen recht, kan genadeloos uitpakken voor de ander, maar teveel genade doet weer afbreuk doen aan legitieme rechten.  Op deze studiedag willen we onderzoeken hoe beide tradities met die spanning tussen recht en genade zijn omgegaan en of zij mogelijkheden te bieden hebben waarbij aan beide partijen recht gedaan kan worden. In de landelijke discussie over dit onderwerp wordt regelmatig verwezen naar het internationaal recht. De vraag is of dat altijd met ‘recht’ gebeurt.

Er waren drie sprekers, te weten Dr. Tzvi Marx uit Vught, dr. Marc De Kesel uit Leuven en dr. Matthijs de Blois uit Utrecht.

De lezing van dr. Marx en een samenvatting van de bijdragen van de andere sprekers is te vinden in het verslag van deze dag op de pagina ‘Lezingen’ van deze website.

Comments are closed.