Studiedag 22 november 2016: Erasmus was geen humanist !?

Op dinsdag 22 november  organiseerde de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël zijn jaarlijkse studiedag met als thema: Erasmus was geen humanist!?

In dit Erasmusjaar vroegen wij ons af: Wat voor humanist was Erasmus eigenlijk. Immers uit de vele brieven die we van hem kennen, blijkt dat hij zo zijn voorkeuren had als het om de humane moraal ging. Was hij wel de humanist zoals wij in onze tijd dat begrip inkleuren? Was hij iemand die iedere ander humaan bejegende? Of had hij zijn voorkeuren, vielen delen van de mensheid buiten zijn opvattingen over humaniteit. Met andere woorden: Was Erasmus, de erudiete geleerde in veler ogen een inclusief of een exclusief denkende wetenschapper?

In de drie bijdragen op onze studiedag in de Grote Kerk in Den Bosch wordt op deze vragen nader ingegaan en krijgen we uiteindelijk een onthullend en onthutsend antwoord. Leest u de bijdragen van onze sprekers.

 

Drie deskundigen hielden boeiende referaten.

Zie onder ‘lezingen’.

Comments are closed.