Lezingen van de studiedag op 17 februari 2020

Het thema van deze dag luidde:

75 jaar bevrijding en groeiend antisemitisme, Wat staat de kerk te doen?

Met dit thema wilden we de in mei 2019 overleden theoloog en historicus prof. dr. Hans Jansen eren, die zijn leven wijdde aan het onderzoek naar antisemitisme. Hij zag het als zijn opdracht de kerken in Europa te wijzen op hun taak “om alle christenen te onderwijzen in de geschiedenis van het anti-judaïsme en het antisemitisme”.
In samenwerking van zijn mede onderzoekers  aan het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel heeft hij indrukwekkende boeken gepubliceerd, zoals de beroemde serie Christelijke theologie na Auschwitz, theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.

Wij zijn zeer verheugd in onderstaande links de bijdragen te tonen van de twee sprekers van de studiedag, te weten:
1. Die van de naaste medewerker van Hans Jansen, mw. Yvonne Caluwaerts uit Knokke en
2. Die van prof. Klaas Smelik, em. hoogleraar Hebreeuws en Joodse studies aan de Universiteit van Gent.

Y.Caluwaerts_lezing

K.Smelik_lezing

 

 

Twee jonge theologen, Iris Veerbeek en Dirk-Jan Bierenbroodspot, vertellen in het middagprogramma over hun ervaringen met het vak judaïca in de theologische opleiding.

Comments are closed.