De bijbel: geweldig of gewelddadig? – Studiedag 16.11.2015

Hieronder leest u het verslag van deze dag, dat Marja van den Beld voor ons maakte.

Terugblik studiedag “De Bijbel geweldig of gewelddadig?”

Hoe lezen en interpreteren we heilige teksten waarin wordt opgeroepen tot oorlog en vernietiging, soms zelfs in Gods naam? Om die vraag ging het op onze goed bezochte studiedag ( 16-11) in Beukbergen, het vormingscentrum van de geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Een actuele vraag in een wereld vol religieus geïnspireerd geweld. Hoe groot de verwarring nog steeds is, werd onlangs gedemonstreerd in het “Bloedboek” van Dimitri Verhulst waarin hij alle geweldsteksten uit de bijbel verzameld had. Zijn conclusie: het Oude Testament is een handboek genocide dat niet onder doet voor Mein Kampf. Maar gelukkig wordt het in het Nieuwe Testament menselijker…..

Bovenop deze heilloze constatering bewees vervolgens de kersverse aanslag in Parijs hoe dodelijk heilige teksten kunnen zijn als ze zonder interpretatie in daden omgezet worden.

Dat het ook anders kan, leerden we van dr. Marcus van Loopik die aan de hand van vele voorbeelden liet zien hoe de rabbijnen in elke generatie zo interpreteren dat teksten het leven dienen en niet de dood.

Dr. Sam Janse ging in op de vraag die speelde tijdens de Romeinse overheersing: meebuigen of in opstand komen? Na de tijd van Jezus gold het ideaal van het Woord in plaats van het wapen, maar hij moest erkennen dat de geschiedenis van het christendom vele zwarte bladzijden geschreven heeft.

Met de kennis van de ochtend boog men zich ’s middags in kleine groepen over een aantal heikele teksten. En tot slot gaf ds. Paul van de Waal in een soort “Keek op de Week” een waardevol inkijkje in de ervaringen en zingevingsvragen die hij als geestelijk verzorger op vredesmissie tegen komt. Getuige de reacties hebben de aanwezigen deze dag als zeer leerzaam ervaren.

De lezingen die gehouden zijn op de studiedag met als thema De Bijbel: geweldig of gewelddadig?  zijn te lezen op de pagina ‘Lezingen’ van deze website.

Comments are closed.