Lezingen landelijke dag – Schuldbelijdenis en daarna. Onopgeefbaar verbonden?

Op 28 november 2022 organiseerde het Platform een landelijke dag in Utrecht.

Aanleiding voor deze dag was de tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 uitgesproken schuldbelijdenis tegenover de Joodse Gemeenschap in de Rav Aron Schuster synagoge te Amsterdam door de scriba van de PKN, ds. R .de Reuver.

En in het najaar van 2021 verscheen een brochure “Onopgeefbaar verbonden, Handreiking voor een kerkbreed gesprek over kerk en Israël”, uitgebracht door de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Beide ontvangt u als bijlage bij deze uitnodiging.

Op deze dag zochten we interactief naar wat er concreet gebeurde en gebeurt met de uitgesproken schuldbelijdenis en met de brochure. Hoe kunnen we in onze eigen omgeving concreet opkomen voor Israël en tegen Jodenhaat? En misschien kunnen we tot aanbevelingen komen voor zowel de Prot. Raad als het moderamen van de PKN.

Het verslag volgt spoedig.

Onderstaand vindt u de Verklaring en de Brochure en de lezingen van die dag.

Verklaring Erkenning en verantwoordelijkheid (schuldbelijdenis)-kristallnachtherdenking 2020.11.08

Brochure-Onopgeefbaar verbonden – Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israel

De lezingen:

Lezing door dr. Gert van Klinken, universitair docent kerkgeschiedenis PThU, Amsterdam:

Inleiding in de thematiek van de dag m.n. over de nieuwe relatie van de kerk met het jodendom vanaf 1946 (ICI) en de plaatsbepaling van de kerk(en) w.b. het ‘gesprek’ met de Joodse gemeenschap en de bestrijding van het antisemitisme tot en met de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 en genoemde ‘Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid’ van de PKN.

Bijdrage Gert van Klinken

de onderstaande PowerPoint dient u eerst op uw pc op te slaan om te kunnen lezen.

Bijdrage PP Gert van Klinken landelijke dag 2022.11.28

Lezing door dr. Eeuwout Klootwijk, wetenschappelijk beleidsmedewerker voor Kerk en Israël/Joods-christelijke relaties bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland:

De Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid (de schuldbelijdenis): de totstandkoming, de opbouw, en het vervolg.

Bijdrage Eeuwout Klootwijk-2022 28 nov Bij de Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid

De Bijdrage van de Protestantse Raad 

De Protestantse Raad voor Kerk en Israël heeft onlangs een brochure uitgegeven met als titel ‘Onopgeefbaar verbonden: Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’. 

Met een kerkbreed gesprek wordt bedoeld dat gemeenteleden met diverse visies op Israël in een luisterend gesprek met elkaar verder komen. Om dit gesprek in de lokale gemeenten te voeren zijn werkmaterialen ontwikkeld. Voor deze presentaties is ook een handleiding geschreven. Graag zou de Raad zien dat verslagen van de gehouden gesprekken naar hem worden gemaild. Dit kan op priki@protestantsekerk.nl Dit helpt hen bij de verdere doordenking.

Met de bijdrage van ds. Koos Snaterse,  voorzitter van de PrvKI

Ook onderstaande Power Points dient u eerst op uw pc op te slaan om te kunnen lezen. De werkbladen kunt u bekijken zonder deze eerst op te slaan

PP-PrvKI OV 1

PP-PrvKI OV 2

PrvKI- Werkbladen Israel als Bron ZINGEN en DANKEN

PrvKI-Werkblad Israel als Bron LUISTEREN

Lezing door Dr. Tom Fürstenberg, voorzitter en chazan van Beth Shoshanna in Raalte n.a.v. de laatste zin uit de Verklaring van schuldbelijdenis:

“(…) een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme. (…)

Bijdrage Tom Fürstenberg-PresentatiePKNcongres28nov2022

Comments are closed.