22 mei 2023 – Lezingen studiedag theologische betekenis van prof. dr. Cees den Heyer

Professor Cees den Heyer, geliefd en omstreden.

Deze bescheiden, moedige theoloog, overleden in 2021, was intens betrokken bij het gesprek Jodendom-Christendom. Bekend van hem zijn o.a.: “Paulus, man van twee werelden”, “Twee testamenten” en “Jezus, een mensenleven”. Consequent heeft Den Heyer de weg terug afgelegd naar een opnieuw doordenken van de bronteksten in Bijbel en theologische traditie. Daarmee heeft hij grote aantallen studenten geïnspireerd, maar kwam hij ook in botsing met zijn eigen Gereformeerde Synode.

We onderzoeken de blijvende betekenis van zijn inbreng voor kerk en christelijke theologie met mensen die naast en met hem gewerkt hebben.

Sprekers:

Drs. Rinus van Warven, theoloog en uitgever.
Hij zal een boekentafel verzorgen met gepubliceerde werken van Cees den Heyer en aanverwante literatuur.
Titel van zijn bijdrage:
“Volg jij mij na”. ondertitel: den Heyer en Albert Schweitzer.

Dr. Gert van Klinken, universitair docent kerkgeschiedenis PThU, Amsterdam
Titel van zijn bijdrage: Cees den Heyer – linksbuiten of rechtsbuiten in de kerk?

Toelichting:
Door zijn latere werk is Cees den Heyer bekend geworden als pleitbezorger van een ‘verlichte’ theologie, zonder confessionele vooronderstellingen.
Toch deelt zijn werk wel degelijk bepaalde kenmerken met de klassieke gereformeerde traditie; sterk gericht op de tekst van het Nieuwe Testament, op de persoon van Jezus.
In deze lezing zal een poging gedaan worden om het werk van Den Heyer te duiden in het kader van de protestantse kerkgeschiedenis tussen 1820 en 2020.

Ds. Harry Smit, emeritus predikant PKN en oud-student
Titel van zijn bijdrage: Den Heyer, Flusser en Lapide

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede, predikant PKN Helmond en afgestudeerd bij Cees den Heyer.
Titel van haar bijdrage: Bijbellezen met een nieuwe bril.

De lezingen:

Drs. Rinus van Warven:

 

Dr. Gert van Klinken:

Cees den Heyer behoorde tot de generatie die theologie studeerde in een tijd waarin de kerken een reële bijdrage leverden aan de morele en sociale herbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Naast dit engagement (waar het toen revolutionaire gesprek van Kerk en Israël een integraal onderdeel van vormde) had Den Heyer (begonnen als farmaceut!) een exacte kant:
dingen die wetenschappelijk zijn vastgesteld dienen ook in de kerk als zodanig aanvaard te worden.
Boeken als De messiaanse weg rustten de gemeente toe in een geëngageerde vernieuwende levenshouding, en datzelfde kan gezegd worden van Den Heyers werk (samen met Hanna Louk van Stegeren-Keizer) voor het deputaatschap Kerk en Israël.

Jammer is daarom dat Den Heyer gaandeweg afstand nam van het klassieke protestantisme. Om de messiaanse weg gestalte te geven in de wereld hebben stromingen binnen het christendom elkaar nodig om tot de beoogde verandering te komen (vgl. de wederopbouw in de jaren vijftig en het gesprek van Kerk en Israël in de jaren zestig).

Interactie van stem en tegenstem (ook van vrijzinnigheid en confessionele traditie) kan dan niet worden gemist, evenmin als een zeker incasseringsvermogen in het omgaan met onderling verschil.
Ook nu valt voor de PKN nog veel uit het werk van Den Heyer te leren, in open gesprek.

De PowerPoint dient u eerst op uw computer op te slaan. Pas dan is deze te bekijken.
Powerpoint GvKlinken

Ds. Harry Smit: (wie van de aanwezigen op deze dag interesse heeft in de video met de bijdrage van Harry kan mailen naar: appelkerkenisrael@ziggo.nl. Via We Transfer ontvangt u dan de video)

Lezing Harry Smit

 

 

 

 

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede:

Lezing Corine Beeuwkes – BIJBELLEZEN MET EEN NIEUWE BRIL

Comments are closed.