Nieuwsbrief 37

Wat kunt u in deze Nieuwsbrief verwachten:
Een verslag en de lezingen van de studiedag met als thema: Bestaat Amalek nog? Amalek, van volk tot concept.
Onze alternatieve Israëlnotitie als reactie op die van de PKN.
Aankondiging van de vernieuwde website Joods Christelijke Dialoog .
De vermelding van nieuwe boeken.
Een nieuw project in Israël waar we onze bijdragen aan kunnen geven.

Nieuwsbrief 37

Comments are closed.