Nieuwsbrief 34 – juni 2022

Het is ruim twee jaar geleden dat u de laatste nieuwsbrief van ons mocht ontvangen.
Je kunt het je bijna niet voorstellen.
Wat is er veel gebeurd, ongetwijfeld ook in uw en jouw leven.
Veel van wat het Appèl pleegt te ondernemen is in de afgelopen jaren stilgevallen.
Te denken valt aan onze studiedagen voor theologen en theologisch
geïnteresseerde gemeenteleden en de landelijke dagen voor allen die ons werk een warm hart toedragen. Het kon er niet van komen om elkaar te ontmoeten en anderszins op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het terrein van Kerk en Israël vanuit de PKN en andere organen van de kerk.
Maar we gaan verder en hoe. Er zijn nu eenmaal zaken betreffen de relatie met het volk Israël die onze voortdurende betrokkenheid vragen. U leest er in deze Nieuwsbrief meer over.

Veel leesplezier!
Namens het Platform, Hans Vermeulen

Nieuwsbrief 34 juni 2022

 

Comments are closed.