Reactie op ‘Bloedboek’ van Dimitri Verhulst

Wij maken –  uiteraard met zijn toestemming – graag gebruik van de ingezonden brief die dr. Tzvi Marx  toezond aan het dagblad TROUW

Blinddoekboek”

Nog afgezien van zijn anti-Israel houding (“dat Israel nog altijd dat stinkende potje is dat het is”) vergist Dimitri Verhulst zich in zijn “Bloedboek” (Verdieping 7 november) op drie punten. “Joden” bestaan in de Pentateuch niet, alleen “Bnei Jisrael”, Kinderen van Israel, of Israelieten. “Judaisme” en “Joods” volk zijn latere termen van na koning Solomo toen het rijk in tweeën verdeeld werd: het noordelijke “Jisraël” en het zuidelijk “Jehuda” (Judea). Het is in deze latere periode dat de profeten Jesaja en Micha dromen dat “volkeren geen oorlog meer zullen leren” (Jes. 2.4 en Micha 4.3). Niet alleen de Pentateuch maar vooral het profetisch “Judaïsme” wordt opgenomen in de latere rabbijnse Wirkungsgeschichte van de Bijbel die oorlog en genocide verwerpt en naar vrede streeft. Ten tweede: hoezo is het Nieuwe Testament “een stuk zachter, menselijker” als men Jezus zijn discipelen hoort leren “denk niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te   brengen, maar het zwaard” (Matt. 10.34) en “wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen” (Luc. 22.36)? Ten derde: Verhulst meent in de Pentateuch nergens de opdracht tot liefde van de mens voor God aan te treffen. Maar, wordt men niet verzocht om “God lief te hebben” en “aan Hem vast te houden” (Deut 11.11)? Bovendien wordt men gevraagd om Hem met “al uwe ziel, hart en kracht te beminnen” (Deut. 6.5), dat ook in het Nieuwe Testament geciteerd wordt (Mat. 22.37) . Op een punt geef ik Verhulst gelijk: God zou met zijn boek geconfronteerd moeten worden. Alleen, dit is allang voor Verhulst gebeurd in de Pentateuch. Slechts een voorbeeld: Abraham verwijt God, “Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen? ” toen Hij van plan was om Sodom helemaal weg te vagen (Gen. 18.25). Kortom zou de titel “Blinddoekboek” niet meer op zijn plaats zijn dan “Bloedboek” ?

 

 

Comments are closed.