BELLEN en BLAZEN, zin zoeken met Prediker door Heleen Pasma

Samenvatting:

BELLEN EN BLAZEN, zin zoeken met Prediker

In de taal van vandaag zoekt Kohelet die Prediker genoemd wordt (noem me maar gewoon de Soof) naar wijsheid.
Uitgangspunt is de plaats die dit Bijbelboek inneemt in de joodse traditie:
Prediker wordt gelezen bij het Loofhuttenfeest.

De vragen over leven en dood, de ongelijkheid van omstandigheden
waaronder je leeft en de verleiding van de macht, ze komen allemaal aan de orde. De dwaasheid van luchtkastelen en opgeblazenheid wordt doorgeprikt.
Eenzaamheid en levenseinde, welk perspectief houd je staande?

De tekst wordt afgewisseld met vragen en belevenissen van een meisje dat bellen blaast.
Het zijn vragen die de vele onderwerpen in het boek Prediker met elkaar verbinden. Daardoor wordt het geen lange opsomming van wijsheden maar krijgt de tekst het karakter van een gesprek.

 

BELLEN EN BLAZEN – Zin zoeken met Prediker_Heleen Pasma

Comments are closed.