Hieronder vindt u het jaarverslag over 2016.

Tevens treft u aan de jaarrekening van dat jaar, door de kascontrolecommissie goedgekeurd. Het bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering van 21 februari 2016 de cijfers over 2016 goed gekeurd en de penningmeester decharge verleend.

Jaarverslag 2016

VerliesWinsten Balans 210117

Jaarrekening-2016


Jaarverslag en Verlies-winstrekening over 2017

2017_Jaarrekening_Appel K&I

2017_VerliesWinstenBalans