Archive for Studiedagen

Landelijke dag “Vergeten is ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar verbonden in de praktijk” 2 maart 2015

Op Maandag 2 maart 2015 organiseerde de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël i.s.m. de Provinciale Commissie Kerk & Israël Zuid-Holland in de Kruiskerk te Nijkerk.een landelijke dag over het thema “Vergeten is ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar verbonden in de praktijk”.

Sprekers waren dr. Henk Vreekamp uit Epe, Opperrabbijn Binyamin Jacobs uit Amersfoorten Lenny van der Linden-’t Hart uit Zoetermeer.

Bedoeling van de dag was ons nader te bezinnen op de vraag waarom en hoe we als christenen concreet invulling moeten en kunnen geven aan de opdracht van de kerk tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.…

LAND IN-ZICHT relatie tussen Land en Religie in Jodendom en Christendom

Op maandag 3 november 2014 organiseerden we een studiedag met bovenstaand actuele thema.
De gedachte hierachter waren enkele vragen:
Waarom is voor het Joodse volk  het land Israël onmisbaar voor  het praktiseren van hun religie? Eeuwenlang heeft men het toch zonder eigen land moeten doen en ook vandaag nog leven miljoenen Joden elders in de wereld. Dus waarom is de relatie met dat land zo cruciaal?

Christenen hebben weliswaar een speciale band met Jeruzalem, Rome en Genève, maar zijn die plaatsen cruciaal voor de uitoefening van de religie? …

Studiedag “Machlóket De kracht van het meningsverschil” op 14 oktober 2013

De Stichting Platform Appèl Kerk en Israël organiseerde deze dag in de Bergkerk te Amersfoort.

De kracht van het meningsverschil

Is de tekst van heilige boeken zoals Bijbel en Koran het letterlijke woord van God en dus onaantastbaar of vraagt die tekst om interpretatie in het licht van veranderende tijden en omstandigheden? Die kernvraag riep in dagblad Trouw afgelopen juli de nodige discussie op. Aanleiding was een hartenkreet van  praktisch theoloog Ruard Ganzevoort richting moslims om de problematische teksten in de Islam kritisch te benaderen, als enige manier om religieuze fanaten te “ontwapenen”. …

Studiedag “Genade is nog geen recht” op 5 november 2012

De ondertitel van deze dag luidde: ‘Recht en genade vanuit Joodse en christelijke visie’.

Zowel Joden als Palestijnen doen in het conflict om bestaansrecht in Israël een beroep op recht en rechtvaardigheid vanuit hun religieuze traditie. God is rechtvaardig, maar ook barmhartig. Hetzelfde geldt voor de islam, maar wij beperken ons vandaag tot eerder genoemde tradities. Zouden die twee tradities ook mogelijkheden in zich bergen om tot een oplossing te komen?…

Samenvatting Wiesentaldag door Tzvi Marx in Vught

Rabbijn dr. Tzvi Marx: korte samenvatting van zijn inleiding op de Eli Wiesel conferentie op 20 november 2008 en  3 februari 2009 in Nationaal Monument Kamp Vught.

Doordat Elie Wiesel er in geslaagd is om de Sjoa, de Holocaust, tot een kernpunt van de Joodse discussie te maken, is ook heel duidelijk geworden wat echt centraal staat voor Joden, namelijk de Torah en de Joodse manier van leven en vieren. Niet Auschwitz, maar Sinai is de verzamelplaats van Israel.…