Archive for Studiedagen

Studiedag 22 november 2016: Erasmus was geen humanist !?

Op dinsdag 22 november  organiseerde de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël zijn jaarlijkse studiedag met als thema: Erasmus was geen humanist!?

In dit Erasmusjaar vroegen wij ons af: Wat voor humanist was Erasmus eigenlijk. Immers uit de vele brieven die we van hem kennen, blijkt dat hij zo zijn voorkeuren had als het om de humane moraal ging. Was hij wel de humanist zoals wij in onze tijd dat begrip inkleuren?…

Zonder Israël geen toekomst – landelijke dag 7 maart 2016

De zaal was goed gevuld op onze tweede landelijke dag 7 maart jl. met als thema: “Zonder Israël geen toekomst”.

Dagvoorzitter Hans Vermeulen opende het programma met een in memoriam n.a.v. het plotselinge overlijden van Henk Vreekamp. Hij memoreerde zijn grote betekenis voor het werk van Kerk en Israël. Vele van de aanwezigen hebben hem persoonlijk gekend. In een paar minuten stilte hebben we hem met dankbaarheid herdacht.

Aan rabbijn Evers was gevraagd om uit te leggen hoe Israël zichzelf ziet.…

De bijbel: geweldig of gewelddadig? – Studiedag 16.11.2015

Hieronder leest u het verslag van deze dag, dat Marja van den Beld voor ons maakte.

Terugblik studiedag “De Bijbel geweldig of gewelddadig?”

Hoe lezen en interpreteren we heilige teksten waarin wordt opgeroepen tot oorlog en vernietiging, soms zelfs in Gods naam? Om die vraag ging het op onze goed bezochte studiedag ( 16-11) in Beukbergen, het vormingscentrum van de geestelijke verzorging van de krijgsmacht.

Een actuele vraag in een wereld vol religieus geïnspireerd geweld.…

Landelijke dag “Vergeten is ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar verbonden in de praktijk” 2 maart 2015

Op Maandag 2 maart 2015 organiseerde de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël i.s.m. de Provinciale Commissie Kerk & Israël Zuid-Holland in de Kruiskerk te Nijkerk.een landelijke dag over het thema “Vergeten is ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar verbonden in de praktijk”.

Sprekers waren dr. Henk Vreekamp uit Epe, Opperrabbijn Binyamin Jacobs uit Amersfoorten Lenny van der Linden-’t Hart uit Zoetermeer.

Bedoeling van de dag was ons nader te bezinnen op de vraag waarom en hoe we als christenen concreet invulling moeten en kunnen geven aan de opdracht van de kerk tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.…

LAND IN-ZICHT relatie tussen Land en Religie in Jodendom en Christendom

Op maandag 3 november 2014 organiseerden we een studiedag met bovenstaand actuele thema.
De gedachte hierachter waren enkele vragen:
Waarom is voor het Joodse volk  het land Israël onmisbaar voor  het praktiseren van hun religie? Eeuwenlang heeft men het toch zonder eigen land moeten doen en ook vandaag nog leven miljoenen Joden elders in de wereld. Dus waarom is de relatie met dat land zo cruciaal?

Christenen hebben weliswaar een speciale band met Jeruzalem, Rome en Genève, maar zijn die plaatsen cruciaal voor de uitoefening van de religie? …