Archive for Studiedagen

Studiedag 23 april 2018

“MET JEZUS KRIJG JE ZIJN VOLK ERBIJ” – Studiedag 23 april 2018

Dit was het thema van de studiedag welke werd gehouden in Nijkerk en waar ruim 60 mensen aanwezig waren voor wat een boeiende, leerrijke en inspirerende dag zou worden. Uitgangspunt voor deze dag vormde het werk van de Amerikaanse theoloog Paul M. van Buren (1924-1998), die een theologie schreef over de Joods-christelijke realiteit.

Bestuurslid Marja van den Beld van het Platform leidde deze dag als volgt in:

“Als je aan de gemiddelde predikant vraagt wie Paul van Buren was, krijg je meestal als antwoord: nooit van gehoord. …

Lezingen studiedag 22 november 2016: Erasmus was geen humanist !?

imgl4313Op dinsdag 22 november  organiseerde de Stichting Platform Appèl Kerk & Israël zijn jaarlijkse studiedag met als thema: Erasmus was geen humanist!?

In dit Erasmusjaar vroegen wij ons af: Wat voor humanist was Erasmus eigenlijk. Immers uit de vele brieven die we van hem kennen, blijkt dat hij zo zijn voorkeuren had als het om de humane moraal ging. Was hij wel de humanist zoals wij in onze tijd dat begrip inkleuren?…

Verslag landelijke dag 7 maart 2016

04-IMG_1342De zaal was goed gevuld op onze tweede landelijke dag 7 maart jl. met als thema: “Zonder Israël geen toekomst”.

Dagvoorzitter Hans Vermeulen opende het programma met een in memoriam n.a.v. het plotselinge overlijden van Henk Vreekamp. Hij memoreerde zijn grote betekenis voor het werk van Kerk en Israël. Vele van de aanwezigen hebben hem persoonlijk gekend. In een paar minuten stilte hebben we hem met dankbaarheid herdacht.

Aan rabbijn Evers 08-IMG_1348was gevraagd om uit te leggen hoe Israël zichzelf ziet.…

Lezingen studiedag 16.11.2015

foto01De lezingen die gehouden zijn op de studiedag met als thema

De Bijbel: geweldig of gewelddadig?  zijn te lezen onder de link ‘Lezingen’.

Hieronder leest u het verslag van deze dag, dat Marja van den Beld voor ons maakte.

Terugblik studiedag “De Bijbel geweldig of gewelddadig?”

Hoe lezen en interpreteren we heilige teksten waarin wordt opgeroepen tot oorlog en vernietiging, soms zelfs in Gods naam? Om die vraag ging het op onze goed bezochte studiedag ( 16-11) in Beukbergen, het vormingscentrum van de geestelijke verzorging van de krijgsmacht.…

Studiedag Deventer op 5 november 2012 – GENADE IS NOG GEEN RECHT

Verslag

GENADE IS NOG GEEN RECHT

Over de spanning tussen recht en genade vanuit Joodse en Christelijke visie

In de sfeervolle synagogezaal van de Deventer sjoel hebben de aanwezigen zich gebogen over dit belangrijke thema. Immers, ook in de discussie over de rechten van Joden en Palestijnen wordt vaak  een beroep gedaan op de achterliggende religieuze opvattingen. Men vraagt genade voor elkaars rechten, maar er is sprake van een zekere spanning  als twee partijen  dezelfde rechten claimen. …