Archive for Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 21

 

Nieuwsbrief 21, januari 2015

Inleiding

Het bestuur van de stichting Platform Appèl Kerk & Israël wil voor alles alle sympathisanten van onze stichting en de overige lezers van onze Nieuwsbrief een gezegend 2015 toewensen. Laten we hopen dat 2015 ook voor het volk Israël een rustig en zoals ze zelf altijd zeggen ‘zoet’ jaar mag worden waarin men gevrijwaard is van oorlog en allerlei bedreigingen.

Als Platform willen we ons ook in het nieuwe jaar inzetten om steun aan en betrokkenheid op het volk Israël levend te houden en waar mogelijk uit te breiden.…