Archive for Lezingen

Erik Borgman, Onvermijdelijk pijnlijk – waarheid als blijvende inzet van het meningsverschil

Erik Borgman

Onvermijdelijk pijnlijk – waarheid als blijvende inzet van het meningsverschil

Studiedag Kerk en Israël: Machlóket: de kracht van het meningsverschil

Bergkerk, Amersfoort, 14 oktober 2013

  Ik weet niet helemaal waaraan ik de eer dank hier te staan. In de stroom echter binnen de christelijke traditie waartoe ik behoor, is het de gewoonte op de vraag ‘wat wil je?’ te antwoorden: ‘Gods barmhartigheid en die van jullie’. Alleen omdat ik op deze barmhartigheid vertrouw, durf ik hier iets te zeggen over machlóket en de kracht van het meningsverschil.

Machloket. Bijdrage van rabbijn Dr. Zvi C. Marx

 

Samenvatting van de presentatie door Rabbijn Dr. Tzvi Marx

tijdens de studiedag van het Platform Appèl Kerk en Israël te Amersfoort 14 oktober 2013.

 Machloket (meningsverschil, interpretatieverschil) toegepast op twee teksten uit het Nieuwe Testament: de wijze waarop christenen deze teksten verstaan en de wijze waarop Joden deze teksten interpreteren.

1.         In de Mishna, Pirkei Avot (Spreuken der Vaderen 2e eeuw CE) wordt het concept van: machloket le’sjem sjamajiem, “een meningsverschil gericht tot de hemel”geïntroduceerd.…

Lezing dr. Tzvi Marx – Recht en genade in de Joodse traditie

5 nov 2012 Rabbijn Dr. Tzvi Marx Studiedag Platform Kerk en Israel,    in Deventer

                Recht en Genade (Compromis) in de Joodse traditie

Overzicht moderne geschiedenis Palestina, Israel

24 jul 1922 Mandaat voor Palestina, Volkenbond, art.1 “Joodse nationale thuis”, ondanks het ontbreken van het Oost-oever, accepteren de Joden dit plan. [Arabieren reageren met massale staking en geweld]                                                                                     

7 juli 1937 Koninklijke commissie olv Lord Peel- adviseren partitie plan, Joden accepteren het [Arabieren reageren met terreur en geweld tot 1939]

29 nov 1947 VN (UNSCOP- UN Special Comittee On Palestine) Resolutie 181, 33 stemde voor, 13 tegen, 10 stemde niet: Joodse Agentschap (Jewish Agency) namens de Joden accepteerden het (met pijn in hun hart).…

Verslag studiedag GENADE IS NOG GEEN RECHT op 5 november 2012 in Deventer

GENADE IS NOG GEEN RECHT

Over de spanning tussen recht en genade vanuit Joodse en Christelijke visie

In de sfeervolle synagogezaal van de Deventer sjoel hebben de aanwezigen zich gebogen over dit belangrijke thema. Immers, ook in de discussie over de rechten van Joden en Palestijnen wordt vaak  een beroep gedaan op de achterliggende religieuze opvattingen. Men vraagt genade voor elkaars rechten, maar er is sprake van een zekere spanning  als twee partijen  dezelfde rechten claimen. …

Samenvatting Wiesentaldag door Tzvi Marx in Vught

Rabbijn dr. Tzvi Marx: korte samenvatting van zijn inleiding op de Eli Wiesel conferentie op 20 november 2008 en  3 februari 2009 in Nationaal Monument Kamp Vught.

Doordat Elie Wiesel er in geslaagd is om de Sjoa, de Holocaust, tot een kernpunt van de Joodse discussie te maken, is ook heel duidelijk geworden wat echt centraal staat voor Joden, namelijk de Torah en de Joodse manier van leven en vieren. Niet Auschwitz, maar Sinai is de verzamelplaats van Israel.…