Archive for Lezingen

Punten uit de lezing van rabbijn Jacobs landelijke dag 2 maart 2015

Thema:

Vergeten is ballingschap (Baäl Shem): onopgeefbaar verbonden in de praktijk

Rabbijn Jacobs te Amersfoort:

Welke betekenis beeft de christelijke steun voor Israël / de joden?

  1. De dominee en de rabbi

De dominee vertelt aan de rabbijn dat hij elke dag gratis eet in een andere restaurant. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, ik kom om 3 uur in het restaurant, bestel flink wat eten, en om 4 uur is de wisseling van het personeel: dan komen anderen bedienen.…

Landelijke dag 2015 – lezing Lenny van der Linden

IMG_0949Onopgeefbaar verbonden

De spellingscontrole van de computer herkent onopgeefbaar niet en reageert direct met een rood golfje onder het woord.

Onopgeefbaar verbonden, geïntroduceerd in de kerkorde, na de 2e Wereldoorlog, na de moord op 6 miljoen Joodse medeburgers in christelijk Europa. Wat leert ons ‘De theologie na Auschwitz’?

Onopgeefbaar verbonden, ook toen de stichting van de staat Israël in 1948 een vraag aan de kerk werd.

Om meerdere redenen houdt dit begrip ons bezig.…

‘Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël’ – Dr. Vreekamp

IMG_0943

 

 

 

 

 

‘Onopgeefbaar verbonden met het volk Israel’- kunnen we deze intentie bijbels onderbouwen?                                                        Dr. Henk Vreekamp

1.

Deze ochtend zijn we bijeen in één van de Nijkerkse kerken. In Nijkerk waar Joods leven ooit bloeide, op hoog niveau. Met twee synagogen, Portugees en Hoogduits. De kerken zijn er nog. De synagogen niet meer.

En weer wordt de vraag hardop gesteld. Aangewakkerd door de uitnodiging van premier Netanyahoe: ‘Joden uit Europa, kom naar Israël’.…

Het “heilige land” en zijn christelijke bezoekers

(lezing door Klaas Spronk op 3 november 2014)

Het is bekend dat dominees vatbaar zijn voor het zogeheten messiascomplex. Zij voelen zich geroepen om alle problemen die zij tegenkomen in hun pastorale praktijk op te lossen, als waren zij de Here Jezus zelf. Tenzij zij tijdig tot bezinning komen levert dit grote problemen op. Vaak leidt dit heilig vuur tot een burn-out.

Een verwant verschijnsel is dat van het zogeheten Jeruzalem syndroom dat soms heilige-landgangers treft.…

Erik Borgman, Onvermijdelijk pijnlijk – waarheid als blijvende inzet van het meningsverschil

Erik Borgman

Onvermijdelijk pijnlijk – waarheid als blijvende inzet van het meningsverschil

Studiedag Kerk en Israël: Machlóket: de kracht van het meningsverschil

Bergkerk, Amersfoort, 14 oktober 2013

  Ik weet niet helemaal waaraan ik de eer dank hier te staan. In de stroom echter binnen de christelijke traditie waartoe ik behoor, is het de gewoonte op de vraag ‘wat wil je?’ te antwoorden: ‘Gods barmhartigheid en die van jullie’. Alleen omdat ik op deze barmhartigheid vertrouw, durf ik hier iets te zeggen over machlóket en de kracht van het meningsverschil.