Archive for Lezingen

Lezing rabbi Evers – landelijke dag 7 maart 2016

ZONDER ISRAEL GEEN TOEKOMST

ISRAELS ZELFVERSTAAN EN DE ROL VAN DE VOLKEREN

Het recht op Israël

Al op de eerste pasoek (vers) in de Tora (`In het begin schiep G’d hemel en aarde’) debiteert Rasjie de volgende opmerking: ”Men hoefde de Tora als wetboek niet eerder te beginnen dan met de mitsva (het gebod): ‘deze maand (Nisan) zal het begin van de maanden voor jullie zijn’, want dat is het eerste gebod dat aan de Joden gegeven werd.…

Lezing prof. Cees den Heyer – landelijke dag 7 maart 2016

Zonder Israël geen toekomst15-IMG_1356

Eind dit jaar is het vijf-en-twintig jaar geleden dat de gereformeerde synode besloot het begrip onopgeefbare verbondenheid in de kerkorde op te nemen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ik heb het allemaal van nabij meegemaakt, want ik was lid van het toenmalige gereformeerde deputaatschap voor Kerk & Israël. Bovendien zat ik in een adhoc-commissie die de besluitvorming voorbereidde. Ik heb mijzelf de vraag gesteld: wat is er sindsdien gebeurd?…

Lezing Jan Wesseling – landelijke dag 7 maart 2016

20-IMG_1361Praktische uitwerking Kerk en Israël aan de basis

De titel dat dit programmaonderdeel verraadt dat deze bijdrage gaat over de praktijk van alle dag. Als actief lid van een plaatselijke commissie, en als secretaris van een classicale commissie en een provinciale commissie wil ik u graag informeren over het werk van Kerk en Israël. Informeren vanuit mijn eigen omgeving. Een blik vanaf de basis en een blik op de basis.

Niet gezien van bovenaf (geen orthodoxie), maar gezien van onderaf (orthopraxie).…

Lezing studiedag “De Bijbel: geweldig of gewelddadig?” door dr. Marcus van Loopik

Lezing Beukbergen

“Bang voor de pijn van een ander”, Omgang met geweld in de rabbijnse traditie.

Het is een Joodse gewoonte om een vraag te beantwoorden met een wedervraag. ‘Geweldig of gewelddadig?’ is een typisch westerse of-of-vraag. Ik wil hier drie vragen tegenover stellen en suggereren dat het misschien beter is of-of door en-en te vervangen.

1) Kan een cultuur en traditie met een beetje (anti) geweld niet toch geweldig zijn?…

Lezing studiedag “De bijbel: geweldig of gewelddadig?” door dr. Sam Janse

Geweld in hemelsnaam? Het Nieuwe Testament en een aantal kerkvaders over geweld in het Oude Testament. Sam Janse

De situatie is veranderd. Eeuwenlang hebben we de Bijbel gelezen zonder problemen te hebben met het geweld erin. Het is anders geworden. Kinderen vroegen na de Schriftlezing aan tafel aan hun ouders: ‘Hoe kan dat in de Bijbel staan?’

De Bijbel is van rechter aangeklaagde geworden. Verdachte in een geweldsmisdrijf. Zie Bloedboek van Dmitri Verhulst.…