Archive for Recensies

Binjamin Heyl – LUTHER

VERSCHENEN:LUTHER.

Uitgever: Uitgeverij Eigen Boek B.V. www.uitgeverijeigenboek.nl ISBN 978-94-6129-179-0

Onze BOEKBESPREKING:

De subtitel van het boek(je) luidt: “Wat houden excuses voor het antisemitisme van Luther in, wanneer christenen niet in staat zijn om samen met Joden te werken aan een wereld waar het goed wonen is voor al wat leeft?” Ik zou het boekje willen typeren als een pamflet. De laatste zin van die ondertitel ‘Samen werken aan een wereld waar het goed wonen is voor al wat leeft’ gaat als een soort mantra door de hele tekst heen.

Voor u gelezen: “Van Eisenach naar Bethlehem”

Van Eisenach naar Bethlehem, ds Kees Kant. 2015 Uitgeverij De Toetssteen. 232 pag. € 14.95 – ISBN 978-90-823840-0-0,

Voordat we in Eisenach aankomen voert de schrijver ons in drie hoofdstukken door het anti-judaisme in de christelijke kerkgeschiedenis. Bijzondere aandacht geeft hij aan de Reformatie en de nadere Reformatie met veel citaten van Luther bijvoorbeeld. Alles behoorlijk beschamend, maar nog comfortabel ver weg. Anders wordt het als ‘Eisenach’ aan bod komt. In Hitlers Derde Rijk werkten kerkleiders en theologen actief en gedreven mee om het christendom en de Duitse kerk Judenrein te maken.…

Voor u gelezen De Profeten door A. J. Heschel

De Profeten, door Abraham Joshua Heschel (2013)

Uitgeverij Skandalon – Vught 2013

706 bladzijden. Prijs E 50,00

ISBN: 978-94-90708-74-0

 

In het voorwoord ter gelegenheid van de uitgave van The Prophets in Harper Perennial Modern Classics in 2001 schrijft Susannah Heschel (dochter van Abraham Heschel): Wat voor mens is de profeet, vraagt mijn vader op de eerste bladzijden van zijn boek. Een aangevochten mens, wiens ‘leven en ziel op het spel staan bij wat hij zegt’ maar die ook in staat is ‘de stille zucht van het menselijk lijden op te vangen’.

Book Review for Tikkun by Rabbi Dr. Tzvi Marx-26 aug.2009

The Invention of the Jewish People, Shlomo Sand, tr. Yael Lotan, Verso, London, NY, English version 2009, [Hebrew title: Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi? When and How Was the Jewish People Invented?Reisling, 2008] ISBN 13-978-84467-422-0. )

Shlomo Sands’The Invention of the Jewish People is intended to debunk what Israeli historians and theologians have always known: “A Jew is a descendant of the nation that was exiled two thousand years ago.”…