Archive for Archief

STEUN VOOR ALTERNATIEF PROJECT PALESTIJNSE CHRISTENEN

Foto TASS SAADA 002Op initiatief van de stichting Platform Appèl Kerk en Israël steunt Kerk in Actie van de PKN met ingang van 2015 een tweede project van Palestijnse christenen en wel ‘Seeds of Hope’ in Jeruzalem van de bekende Palestijnse christen Tass Saada.

Kerk in Actie steunt financieel en moreel al vele jaren de Palestijnse organisatie Sabeel, maar vanwege de negatieve houding die Sabeel heeft tegenover Israël en het Joodse volk zijn velen in de PKN daar niet gelukkig mee.…

Kritische kanttekeningen bij het Kairosdocument

Inleiding 

Er is veel te doen over het Kairosdocument “het uur van de waarheid” opgesteld door Palestijnse christelijke leiders die daarin een noodkreet uitzenden naar de wereld, in het bijzonder hun christelijke medegelovigen elders.Er zijn mensen en groepen die het hele document omarmen (noodkreet en argumenten), er zijn er , zoals de PKN, die reserves hebben ten aanzien van bepaalde onderdelen, zoals de oproep tot boycot van Israël, maar die toch in de eerste plaats de kreet om hulp en recht willen honoreren.…

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 20141-1

Om het jaarverslag te openen, klikt u tweemaal op ‘jaarrekening 20141-1’. Daarna nogmaals dubbelklikken.

 …

Kerkgeld voor studiereis is niet verantwoord

 Kerkgeld voor studiereis is niet verantwoord

Het Platform Appèl Kerk en Israël is verbaasd over het feit dat Kerk in Actie van de PKN financiële steun geeft aan een studie- en ontmoetingsreis voor predikanten naar Israël en de Palestijnse gebieden mede geleid door Meta Floor. Zij was namens de PKN enkele jaren betrokken bij het werk van de Palestijnse organisatie Sabeel. In dat kader zijn er onder haar leiding diverse reizen uitgevoerd en zij die daaraan hebben deelgenomen weten hoe eenzijdig zowel het geboden programma als alle verstrekte informatie is.…

Lezing dr. Tzvi Marx – Recht en genade in de Joodse traditie

5 nov 2012 Rabbijn Dr. Tzvi Marx Studiedag Platform Kerk en Israel,    in Deventer

                Recht en Genade (Compromis) in de Joodse traditie

Overzicht moderne geschiedenis Palestina, Israel

24 jul 1922 Mandaat voor Palestina, Volkenbond, art.1 “Joodse nationale thuis”, ondanks het ontbreken van het Oost-oever, accepteren de Joden dit plan. [Arabieren reageren met massale staking en geweld]                                                                                     

7 juli 1937 Koninklijke commissie olv Lord Peel- adviseren partitie plan, Joden accepteren het [Arabieren reageren met terreur en geweld tot 1939]

29 nov 1947 VN (UNSCOP- UN Special Comittee On Palestine) Resolutie 181, 33 stemde voor, 13 tegen, 10 stemde niet: Joodse Agentschap (Jewish Agency) namens de Joden accepteerden het (met pijn in hun hart).…