Archive for Algemene informatie

Toespraak Ambassadeur Ron Prosor op de Algemene Vergadering van de VN over de kwestie “Palestina”

(Onderstaande toespraak hebben we geplaatst zoals we hem hebben ontvangen.)

24 november 2014

Tot de naties die blijven toestaan dat afbreuk wordt gedaan aan het vinden van de waarheid, zeg ik: “J’accuse” [ik beschuldig u]. Ik beschuldig u van hypocrisie. Ik beschuldig u van dubbelhartigheid. Ik beschuldig u van het verlenen van legitimiteit aan diegenen, die proberen om ons land te vernietigen.

Mijnheer de voorzitter,

Ik sta voor de wereld als een trotse vertegenwoordiger van de staat Israël en het Joodse volk.…

Kerkgeld voor studiereis is niet verantwoord

 Kerkgeld voor studiereis is niet verantwoord

Het Platform Appèl Kerk en Israël is verbaasd over het feit dat Kerk in Actie van de PKN financiële steun geeft aan een studie- en ontmoetingsreis voor predikanten naar Israël en de Palestijnse gebieden mede geleid door Meta Floor. Zij was namens de PKN enkele jaren betrokken bij het werk van de Palestijnse organisatie Sabeel. In dat kader zijn er onder haar leiding diverse reizen uitgevoerd en zij die daaraan hebben deelgenomen weten hoe eenzijdig zowel het geboden programma als alle verstrekte informatie is.…

Doelstellingen

In de bijlage vindt u doel- en taakstelling van de Stichting Platform Appél Kerk en Israël.

Doelst. Appèl