Archive for Algemene informatie

Huishoudelijk reglement Platform

Stichting Platform Appèl Kerk en Israël

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAEL

Ontstaan

Artikel 1

  1. De stichting Platform Appèl Kerk en Israël is een voortzetting van het sinds 2002 bestaande Platform Appèl Kerk en Israël.
  2. De stichting is bij notariële acte opgericht op 3 april 2014

Lidmaatschap

Artikel 2

  1. De stichting kent geen leden.
  2. De stichting kent sympathisanten. Het zijn allen voorgangers dan wel leden van de Protestantse Kerk in Nederland die het werk en de doelstellingen van de stichting steunen.

Een YouTube-filmpje: méér dan zomaar een mening

Om te voorkomen dat je eenzijdig wordt:

https://www.youtube.com/watch?v=YzCAqXrBGtU

 …

Doelstellingen

Hier vindt u de doelstellingen van het Appél Kerk en Israël.

Over de doelstelling