Archive for Persberichten

Steun aan Seeds of Hope van de Palestijnse christen Tass Saada

P e r s b e r i c h t

Platform K&I steunt met Kerk in Actie ander project Palestijnse christenen

Op initiatief van het stichting Platform Appèl Kerk en Israël gaat Kerk in Actie van de PKN met ingang van 2015 naast Sabeel nog een ander project van Palestijnse christenen steunen. Dat betreft het project ’Seeds of Hope’ in Jeruzalem. In 2012 heeft het Platform het Moderamen van de PKN een Manifest dat door 2000 leden van de PKN was ondertekend aangeboden waarin werd verzocht de vaak bekritiseerde samenwerking met de Palestijnse organisatie Sabeel te beëindigen.…

Een YouTube-filmpje: méér dan zomaar een mening

Om te voorkomen dat je eenzijdig wordt:

https://www.youtube.com/watch?v=YzCAqXrBGtU

 …