Archive for Actualiteiten

Studiedag 15 april 2024 – Thema: Amalek, van volk tot concept.

Beste mensen,

Op 7 oktober 2023 viel Hamas Israël binnen met een groot drama tot gevolg.
Sinds die tijd zijn er grote woorden gevallen en is er enorm veel leed ontstaan.

Het bestuur van het Appèl vindt het van belang u uit te nodigen om van gedachten te wisselen over de ontstane situatie in het Midden Oosten.

Vanuit de Thora en de Talmoed en vanuit het internationaal recht is daar het een en ander over te zeggen.…

Jaarverslag 2023 en ANBI-status

Jaarrekening Kerk en Israel 2023

 

Anbi-formulier

VERKLARING TEGEN JODENHAAT

Onderstaande spreekt voor zich en wij onderschrijven deze verklaring van harte.

In het volgende artikel hebben we nogmaals de werkdefinitie antisemitisme van het Europese Parlement opgenomen.

U kunt deze ook lezen onder de Actualiteiten.…

Werkdefinitie antisemitisme Eur. Parlement

Antisemitisme- werkdef. Eur parl.

En de verklaring van de Evangelische Kirche in Duitsland:
Antisemitisme_verklaring EKD_ 2017

Leerhuis Noordwijk – Programma 2023 – 2024

In de bijlage vindt u het programma van het Leerhuis Noordwijk met een zeer divers programma voor dit nieuwe seizoen.

Programma 2023-2024 Leerhuis Noordwijk