Nieuw boek van Binjamin Heyl over de 613 Mitswot

Reactie op dit boek vindt u aan het einde van de onderstaande beschrijving in de link die verwijst naar een PDF-bestand.

DE 613 MITSWOT -GODS ONDERWIJZING OVER HOE ALS JOOD TE LEVEN-.

Er is zojuist een boek verschenen van mijn hand bij uitgeverij GompelSvacina. De titel van het boek luidt: De 613 mitswot -Godsonderwijzing over hoe als Jood te leven- en beslaat 425 bladzijden.
Het boek kost 49,90 en het ISBN is: 978 94 6371 261 3 Het voorwoord is geschreven door Abby Israëls, voorzitter van de Gerad Dou sjoel en de royalities worden aan de Gerard Dou sjoel geschonken.

De mitswot zijn geen religieuze geboden en verboden uit een ver verleden en zijn evenmin statisch. Wij bidden, danken de Eeuwige dan ook elke dag dat hij ons elke dag opnieuw de Tora en dus ook de daarin vermelde 613 mitswot geeft en onderwijst. De mitswot doen en bestuderen is dus geen passief aanvaarden en uitvoeren. Het is een doorlopend praktijk onderwijs en theoretisch onderwijs met als doel dat de mitswot ons bewust leren datgene in praktijk te brengen dat de tikoen ha olam, de heelheid van de wereld, naderbij gebracht wordt: een wereld waar het goed wonen is voor al wat leeft.
Het zijn ook de mitswot die ons vertrouwen laten hebben in en op de Eeuwige omdat ook de mitswot die we niet kunnen begrijpen (de choekiem) op ons nemen en bestuderen, en niet alleen de mitswot die we menselijkerwijs kunnen begrijpen (de misjpatiem).
Met de 613 mitswot maakte ik intensiever kennis doordat deze mij onderwezen werden door rabbijn Kanterman z.l. in Jeroesjalajim. Hij onderwees vanuit de indeling zoals opgesteld door Maïmonides (rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts; 1138-1204).
De 613 mitswot worden nader uitgelegd aan de hand van de indeling van Maïmonides en bevatten daardoor veertien hoofdstukken. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de mitswot die wij vandaag niet in praktijk kunnen brengen, zoals de offerdienst. In mijn beleving bevatten ook deze mitswot lering voor vandaag en kunnen wij deze niet beschouwen als een mitswot uit een ver verleden waar wij als moderne menen van vandaag geen boodschap meer aan hebben en er niet meer van zouden kunnen leren.
Alle mitswot zijn volop actueel en helpen ons om de tikoen ha olam naderbij te brengen, een wereld waar mens en de Eeuwige naar verlangen en gerealiseerd willen zien. Een wereld waar het goed wonen is voor al wat leeft; een wereld waar de Eeuwige wil en kan wonen, te midden van ons en we samen kunnen zingen: Zie alles is goed, zeer goed het is de dag dat de Eeuwige EEN is en Zijn Naam: EEN.
Elke dag dank ik de Eeuwige dat Hij ons opnieuw de Tora en de daarbij behorende mitswot geeft en onderwijst. Wanneer ik mij kleed met de tsietsiet ben ik mij bewust wie de Gever is van de mitswot en wat mijn opdracht is, elke dag opnieuw. Bij het leggen van de tefilien besef ik me dat Hij zich aan mij wil binden: Ik verbind jou aan Mij voor altijd. Ik verbind jou aan Mij in gerechtigheid en recht, in liefde en ontferming. Ik verbind jou aan Mij in oprechte trouw en dan zul jij je van de Eeuwige bewust worden (Hosjea 2:21-22).
De mitswot maken ons duidelijk dat de Eeuwige zich aan ons wil binden en roepen ons op om ja te zeggen: dat ook wij door de mitswot ons aan Hem willen binden en daardoor ook aan alles wat Hij geschapen heeft: mens, dier en milieu.
De mitswot verbinden ons aan Hem en al wat Hij geschapen heeft en wij laten ons door Hem aan Hem verbinden voor altijd. Wij willen ons altijd bewust zijn van de Eeuwige en ons bewust zijn wat onze opdracht is, als volk en als individu.

Binjamin Heyl

Actief lid Joodse Gemeente Amsterdam. Gestudeerd aan het Joods Seminarium te Amsterdam en vervolgens bij rabbijn Kanterman z.l. in Jeroesjalajim. Actief geweest binnen de  ProtetantseKerkNederland; de Katholieke Raad voor Israël. Judaïca gedoceerd aan het Sint Janscentrum in Den Bosch en jarenlang inleidingen gehouden over het Jodendom in meerdere leerhuizen en betrokken geweest bij de Ojec (Overlegorgaan Joden en Christenen) weekenden.

Onze leeservaring met bovenstaand boek:
2021.04.28-Benjamin Heyl; een leeservaring

Boekbespreking:
Boekbespreking Heyl De 613 mitswot

Comments are closed.