Archive for Administrator

Statuten Stichting Platform

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

  1. De naam van de stichting is: Stichting Platform Appèl Kerk & Israël.
  2. De stichting is gevestigd te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 2 – Doel

  1. De stichting heeft als doel: het in en vanuit het grondvlak van de Protestantse Kerk in Nederland gestalte geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Huishoudelijk reglement Platform

Stichting Platform Appèl Kerk en Israël

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAEL

Ontstaan

Artikel 1

  1. De stichting Platform Appèl Kerk en Israël is een voortzetting van het sinds 2002 bestaande Platform Appèl Kerk en Israël.
  2. De stichting is bij notariële acte opgericht op 3 april 2014

Lidmaatschap

Artikel 2

  1. De stichting kent geen leden.
  2. De stichting kent sympathisanten. Het zijn allen voorgangers dan wel leden van de Protestantse Kerk in Nederland die het werk en de doelstellingen van de stichting steunen.

Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 21_Jan 2015

 …

Toespraak Ambassadeur Ron Prosor op de Algemene Vergadering van de VN over de kwestie “Palestina”

(Onderstaande toespraak hebben we geplaatst zoals we hem hebben ontvangen.)

24 november 2014

Tot de naties die blijven toestaan dat afbreuk wordt gedaan aan het vinden van de waarheid, zeg ik: “J’accuse” [ik beschuldig u]. Ik beschuldig u van hypocrisie. Ik beschuldig u van dubbelhartigheid. Ik beschuldig u van het verlenen van legitimiteit aan diegenen, die proberen om ons land te vernietigen.

Mijnheer de voorzitter,

Ik sta voor de wereld als een trotse vertegenwoordiger van de staat Israël en het Joodse volk.…

LAND IN-ZICHT relatie tussen Land en Religie in Jodendom en Christendom

Op maandag 3 november 2014 organiseerden we een studiedag met bovenstaand actuele thema.
De gedachte hierachter waren enkele vragen:
Waarom is voor het Joodse volk  het land Israël onmisbaar voor  het praktiseren van hun religie? Eeuwenlang heeft men het toch zonder eigen land moeten doen en ook vandaag nog leven miljoenen Joden elders in de wereld. Dus waarom is de relatie met dat land zo cruciaal?

Christenen hebben weliswaar een speciale band met Jeruzalem, Rome en Genève, maar zijn die plaatsen cruciaal voor de uitoefening van de religie? …