OPINIE-pijler – een nieuw tijdschrift

Graag maken wij u attent op een nieuw tijdschrift op initiatief van de Werkgroep Vanuit Jeruzalem.

U treft tevens een recensie aan over dit nieuwe blad.

OPINIE-pijler

Het Joodse nieuwe jaar is begonnen en elke lente geeft altijd een nieuw geluid.

De PKN zegt in haar kerkorde dat zij gestalte wil geven aan haar verbondenheid met het volk Israël, maar behalve een overlegorgaan voor als er problemen zijn, hebben we daarvan niets concreets gezien.

De zelfstandige landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem  heeft samen met rabbijn Shmuel Katz plannen gemaakt voor een tijdschrift onder gezamenlijke redactie van Joden en christenen. Uitgangspunt van de samenwerking is hierbij: Tenach, het OT, de bijbel van Jezus. Verschijnt deo volente vier keer per jaar.

De bedoeling is om met dit kwartaalblad steun te verlenen bij de meningsvorming over zaken die zich voordoen in de actualiteit van de Nederlandse en van de mondiale samenleving. Daarom is gekozen voor de naam die hierboven staat vermeld.

In november zijn op de site www.opiniepijler.nl alle gegevens te vinden en daar zal ook het nul- of proefnummer verschijnen met twee artikelen. Weet u nu al dat u een abonnement wilt, dan kunt u mailen naar bouridder@gmail.com

Werkgroep Vanuit Jeruzalem,                                                             www.werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl

Recensie:

OPINIEPIJLER

Joods & Christelijk kwartaalschrift voor meningsvorming

Onder redactie van:

rabbijn S. Katz – hoofdredacteur
drs. A.W. Bijloo – redactievoorzitter
G.A. van der Spek-Begemann – eindredactie
drs. B. Ridder – redactiesecretaris
M. Verwoerd RBA – penningmeester

Doelstelling en visie van de redactie:

De OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de meningsvorming over allerlei actuele onderwerpen die zich aandienen in onze maatschappij en in de wereldwijde samenleving.

Het blad draagt daarom de naam OPINIE-pijler.

De redactie bestaat uit Joden en christenen samen, die hun gemeenschappelijke basis hebben gevondenen in Tenach / Oude Testament.
In dit blad wordt niet getheologiseerd, het heeft ook geen wetenschappelijke intentie.
Het wil reageren op de actualiteit vanuit een denken dat wortelt in de genoemde basis.

Met dit blad wordt concreet tastbare gestalte gegeven aan de onopgeefbare verbondenheid tussen christenen en Joden, tussen kerk en Israël.

In het septembernummer 2020 komen acht onderwerpen aan bod:

Op weg naar gerechtigheid, 75 jaar bevrijding, een terugblik – rabbijn Shmuel Katz

Trump eerste helft 2020 – dr. Ron van der Wieken

De nieuwste religie: anti-racisme! – opperrabbijn Binyomin Jacobs

Israël in de context van de geopolitieke verschuivingen in het coronatijdperk – Marco Verwoerd RBA

De monotheïstische godsdiensten en de coronacrisis – dr. Manfred Gerstenfeld

Schendingen van Joodse heilige plaatsen – Awi Cohen

Regels – Trudie van der Spek

Hydroxychloroquine – dr. Ron van der Wieken

Met daarnaast een boekbespreking van de, in maart dit jaar uitgekomen, roman Viktor van Judith Fanto.

Adviserende en kritische reacties zijn welkom bij  gavdspek@gmail.com

Abonneren kan via bouridder@gmail.com o.v.v. uw postadres

Abonnement € 25,- of los nummer € 7,50

Conclusie:Wij vonden de inhoud zeer interessant en het blad zeker een abonnement waard.

Comments are closed.