Kerkgeld voor studiereis is niet verantwoord

 Kerkgeld voor studiereis is niet verantwoord

Het Platform Appèl Kerk en Israël is verbaasd over het feit dat Kerk in Actie van de PKN financiële steun geeft aan een studie- en ontmoetingsreis voor predikanten naar Israël en de Palestijnse gebieden mede geleid door Meta Floor. Zij was namens de PKN enkele jaren betrokken bij het werk van de Palestijnse organisatie Sabeel. In dat kader zijn er onder haar leiding diverse reizen uitgevoerd en zij die daaraan hebben deelgenomen weten hoe eenzijdig zowel het geboden programma als alle verstrekte informatie is. Het geheel is vooral gericht op de “slachtoffer” positie van de Palestijnen, waarbij de verantwoordelijkheid voor dit conflict  eenzijdig bij Israël gelegd wordt.  Dat de legitieme staat Israël als nationaal tehuis van het Joodse volk al meer dan zestig jaar wordt bedreigd en aangevallen door de omringende Arabische en Iraanse machten, gelegitimeerd vanuit de islam, komt niet aan de orde. Evenmin wordt iets duidelijk gemaakt van het leed dat Joden ondervinden, bij voorbeeld in plaatsen als Sederot en Ashkelon, door de onophoudelijke raketbeschietingen vanuit Gaza. Een dergelijk reisprogramma  levert geen enkele bijdrage aan een beter begrip van de achtergrond van dit conflict. Eerder werkt het de polarisatie in de hand ten aanzien van de kerkelijke opdracht, zowel tegenover het Joodse volk, als tegenover de Palestijnse christenen. Kerkgeld besteden aan dergelijke reizen is naar onze mening dan ook niet verantwoord. Het staat iedereen vrij reizen naar Israël te organiseren, maar als deze mede worden gefinancierd door de diaconale tak van de PKN moeten het programma en de begeleiding wel evenwichtig samengesteld zijn en in overeenstemming met wat in de kerkorde is bepaald: bezinning op de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël.

Vanuit het Platform werd al eerder geprobeerd de samenwerking tussen de PKN en Sabeel te doen beëindigen en te zoeken naar een ander diaconaal project waardoor Palestijnse christenen kunnen worden gesteund. Nu het Moderamen van de PKN die weg niet lijkt te willen inslaan, wordt vanuit het Platform gewerkt aan een alternatief.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.