Zonder Israël geen reformatie

Van de werkgroep Vanuit Jeruzalem kregen we de fraai ogende brochure ‘Zonder Israël geen Reformatie” toegestuurd. Dit is de derde publicatie , waarin de kerkgeschiedenis onder de loep wordt genomen.
In 60 bladzijden wordt een overzicht geboden van de visie van de reformatoren op Israël en de kerk. Naast verschillende belijdenisgeschriften komt de visie van ds Grolle aan bod. Dr. Oberman schreef het eerste hoofdstuk over ‘wortels van het antisemitisme’. Van Romeinen 9-11 wordt een uitleg geboden ‘zonder Luthers bril’.
De conclusie is telkens weer, dat ‘als de kerk van de reformatie het heil uit de joden centraal zou hebben gesteld, de kerkgeschiedenis er anders zou hebben uit gezien’.
En dat impliceert natuurlijk ook de uitdaging aan ons om alsnog de Reformatie af te maken!

Een prima handvat voor wie in kort bestek op de hoogte wil worden gebracht.
jammer genoeg wordt niet altijd de auteur van het artikel vermeld, terwijl wel in de ik-vorm wordt geschreven. Ook bronvermeldingen zouden een goede aanvulling zijn voor wie zich breder wil oriënteren.
Verkrijgbaar via https://werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl voor €10, inclusief verzendkosten.

Nini Vonk

Comments are closed.