Wereldraad van Kerken en Raad van Kerken Nederland over politiek in Israël

RAAD VAN KERKEN STEUNT PROTEST TEGEN ANNEXATIE GEPUBLICEERD OP 19 mei 2020

Vorige week stuurde de Wereldraad van Kerken (WCC), samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) een brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Hierin wordt een dringend appel gedaan protest aan te tekenen tegen annexatie van Palestijnse gebieden door Israël.
De Raad van Kerken in ons land heeft deze oproep van de Wereldraad ondersteund en nog eens extra naar minister Blok van Buitenlandse Zaken gezonden.

De inhoud van de brief van de Wereldraad vindt u in de bijlage door te klikken op ‘deze brief’.

Brief WRvK en RvK Ned._2020.06

De organisatie Christenen voor Israël reageerde onthutst op dit schrijven van de Raad van Kerken en de Stichting Platform Kerk en Israël schaarde zich achter het protest van CvI.

Beide reacties vindt u hieronder:

CvI aan Raad-van-Kerken-juni-2020_reactie CvI

Reactie Platform K&I op RvK._2020.05.08

De reactie van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland vindt u hieronder:

Reactie moderamen PKN-2020.06.10

Comments are closed.