Vervolg kwestie Blok – Kairos-Sabeel

Het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) organiseerde dinsdag 16  mei jl. een ontmoeting in Arnhem tussen de direct betrokkenen over antisemitische uitspraken van de voorzitter van de organisatie Kairos-Sabeel Nederland, dhr. Kees Blok, gedaan te Apeldoorn in de vredesweek 2016.

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde de volgende dag een verslag van deze gebeurtenis die wij U niet willen onthouden.

“Israël vergelijkbaar met nazi-Duitsland? Stop met deze demonische retoriek”.

De Israëlische „bezetting” van de Palestijnen is, aldus Kees Blok, op veel punten te vergelijken met de bezettende Duitse macht in Nederland. Zeker, er zijn verschillen, gaf de oud-rechter dinsdag in Arnhem toe, „maar er zijn ook veel overeenkomsten.” Tom Fürstenberg, een van zijn opponenten: „Stop met deze demonische retoriek over Israël.”

Lees hier het hele artikel:

https://www.rd.nl/kerk-religie/isra%C3%ABl-vergelijkbaar-met-nazi-duitsland-stop-met-deze-demonische-retoriek-1.1401299

Comments are closed.