Steun aan Seeds of Hope van de Palestijnse christen Tass Saada

P e r s b e r i c h t

Platform K&I steunt met Kerk in Actie ander project Palestijnse christenen

Op initiatief van het stichting Platform Appèl Kerk en Israël gaat Kerk in Actie van de PKN met ingang van 2015 naast Sabeel nog een ander project van Palestijnse christenen steunen. Dat betreft het project ’Seeds of Hope’ in Jeruzalem. In 2012 heeft het Platform het Moderamen van de PKN een Manifest dat door 2000 leden van de PKN was ondertekend aangeboden waarin werd verzocht de vaak bekritiseerde samenwerking met de Palestijnse organisatie Sabeel te beëindigen. Sabeel erkent niet dat het Joodse volk op grond van Bijbelse beloften een speciale plaats heeft in het heilsplan van God en laat zich menigmaal negatief uit over de staat Israël. Volgens het Platform spoort de samenwerking met Sabeel niet met de bepaling in de Kerkorde van de PKN waarin is vastgelegd dat de kerk geroepen is ‘invulling te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’.

Het Moderamen liet weten de inhoud van het Manifest voor kennisgeving aan te nemen, omdat het een van de meerdere visies op Israël binnen de PKN weergaf. Tijdens het inzamelen van de handtekeningen is het Platform meerdere keren gevraagd of er een alternatief was, omdat velen binnen de PKN wel graag steun willen geven aan Palestijnse christenen. Na intensieve en constructieve onderhandelingen met Kerk in Actie is overeenstemming bereikt over het steunen van het project ‘Seeds of Hope’. Dat project is een initiatief van de Palestijnse christen Tass Saada, bekend door zijn boek ‘Arafat was mijn held’. Saada die als moslim Joden haatte en ook doodde, is enige jaren geleden in de VS tot geloof in Jezus Messias gekomen. Op grond van de Bijbel erkent hij dat nog niet vervulde beloften voor het Joodse volk in het Oude Testament volledig geldingskracht hebben en het Joodse volk recht heeft op het land dat eens aan de vaderen is beloofd.

Met sterk in omvang toenemende project ‘Seeds of Hope’ probeert Tass Saada verzoening te bewerkstelligen tussen Jood en Arabier. Het Platform gaat zijn achterban, alsmede kerkenraden of diaconieën oproepen via Kerk in Actie giften voor het werk van Tass Saada beschikbaar te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.