Rossing Centre for Education en Dialogue – Nieuw project in Jeruzalem

Het Rossing Center for Education and Dialogue is ooit opgericht door Daniel Rossing. Deze pionier in Joodse-christelijke relaties was er jarenlang directeur. Oorspronkelijk gevestigd in Tantur, verhuisde het centrum nog onder zijn leiding naar de Lloyd George Street, een zijstraat van de Derech Bethlehem in de “German Colony” in Jeruzalem. Na het nogal plotselinge overlijden van Daniël Rossing in 2010, nam Rabbi Sarah Bernstein zijn rol over. (www.rossingcenter.org)

EEN PROJECT van Appèl Kerk en Israël i.s.m. Kerk in Aktie

Wat doet dit centrum?

In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joodse leerlingen gescheiden naar school. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.

Omdat we dit project in samenwerking met KerkinAktie ondersteunen, zijn we blij met het volgende bericht van mw. Wilma Wolswinkel, medewerker KiA. Zij bezocht het Rossingcentrum november 2018 en schreef ons de volgende positieve ontwikkelingen:

Joodse en Palestijnse kinderen ontmoeten elkaar op school

 

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Men ziet de ander niet meer als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Centre wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In het programma wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen uit de hoogste klassen van het lager onderwijs bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Het Rossing Centre werkt hierin nauw samen met de leerkrachten en schooldirecteuren. De betrokken leerkrachten worden getraind door een team van specialisten en ervaringsdeskundigen.
Wat de medewerkers het afgelopen jaar opviel in de evaluatie, was dat meisjes een stuk beter presteerden in het programma dan jongens.

 

Vandaar dat het komende jaar wordt gekeken hoe het programma beter kan aansluiten bij de interesses van jongens. Het aantal betrokken scholen is de afgelopen vijf jaar gestegen van 12 naar 24 scholen. In totaal werden in 2018 ongeveer 800 leerlingen bereikt.
In totaal ontvangt het Rossing Centre een bedrag van € 35.000 vanuit Kerk in Actie.

Palestijnse schooldirecteur: “Het eerste jaar was erg lastig voor de deelnemende klas. Maar nu het tweede jaar is afgerond zie ik een verandering. De leerlingen zijn een stuk opener geworden naar de Joodse kinderen.”

Joodse schooldirecteur: “Sommige ouders hadden bedenkingen bij het programma en zagen het niet zitten hun kinderen naar een Palestijnse school te laten gaan. We nodigden deze ouders uit om te komen kijken. Ze vonden het fantastisch! Het was een echte ‘ice-breaker’!”

Meer informatie staat op de site van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/projecten)

We kunnen u melden dat eind april € 10.000,00 voor dit project is overgemaakt naar KerkinAktie .

Maar u kunt natuurlijk uw financiële bijdrage blijven storten op onderstaand rekeningnummer:

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009506’.

Uiteraard is dit rekeningnummer ook bestemd voor uw diaconie/kerkenraad.

WIJ ROEPEN U OP DIT PROJECT TE STEUNEN EN VOORAL UW
DIACONIE/KERKENRAAD VAN DIT PROJECT OP DE HOOGTE TE BRENGEN.

Meer informatie over dit nieuwe project vindt u in onderstaande link.

RCED info

 

 

 

Comments are closed.