PERSBERICHT

ZATERDAG 22 APRIL SPREEKT AUTEUR EN EMERITUS PREDIKANT BART GIJSBERTSEN OVER GELOVEN MET EEN HEBREEUWS IJKPUNT MET EEN FOCUS OP DE ROMEINENBRIEF

Na een drukbezochte en zeer gewaardeerde studiedag 8 oktober afgelopen jaar houdt de Jules Isaac Stichting op verzoek van velen opnieuw een studiedag met ds. Bart Gijsbertsen. Deze keer zal hij het thema ‘Geloven met een Hebreeuws ijkpunt’ toepassen op de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen.

De brief van Paulus aan de Romeinen heeft in de kerkgeschiedenis verscheidene malen voor verrassingen gezorgd. Dan brak ineens een heel nieuw inzicht door over wat Paulus in deze belangrijke brief bedoelde te zeggen. Zo’n nieuw inzicht had vaak grote gevolgen en bracht dan een nieuwe dynamiek in het kerkelijk leven. De tijd leek er als het ware rijp voor. Dat gebeurde met Augustinus, bij Luther, later bij John Wesley en afgelopen eeuw bij Karl Barth.

Nu, in onze tijd, is er sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw sprake van een ‘new perspective on Paul’, ‘een nieuwe kijk op Paulus’. Nieuwtestamentici als Krister Stendahl, E.P. Sanders, James Dunn en Tom Wright kunnen in dit verband genoemd worden. Deze theologen hebben met elkaar gemeen dat ze zoeken naar een meer ‘Joods’ verstaan van de brieven van Paulus.

Dat ‘Joods’ verstaan heeft volgens Bart Gijsbertsen grote gevolgen voor hoe we de Romeinenbrief lezen. Hij wijdde hier in 1996 al een lezenswaardig boek aan: ‘Eerst de Jood en ook de Griek; verkenningen in de brief aan de Romeinen’. In deze studie geeft hij aan wat er gaat schuiven als je Paulus ‘Joods’ gaat lezen terwijl je bent opgevoed in een reformatorische traditie. Calvijn en Luther hebben de christelijke theologie immers zeer beïnvloed met hun sola fide, sola gratia en sola scriptura. En met name Luther zette zich met zijn alleen door genade ook sterk af tegen de door hem gesignaleerde ‘werken der wet’ in de toenmalige Rooms Katholieke Kerk. Maar in Paulus’ dagen was ‘de Kerk’ er nog niet. En met ‘werken der wet’ moet Paulus dus iets anders bedoeld hebben dan de reformatoren voor ogen stond. En hoe komt Luther eigenlijk tot zijn uitspraak ‘alleen door genade’? Dat ‘alleen’ vind je immers in de Bijbel nergens terug, aldus Gijsbertsen.

Bart Gijsbertsen zal 22 april alle ruimte geven om het gesprek te kunnen hebben met de deelnemers aan de studiedag. Er is dan ook flink wat ruimte gereserveerd in het programma voor de vragen die zijn exegese oproept. In dit alles wil hij laten proeven hoezeer ‘geloven met een Hebreeuws ijkpunt’ ons christen-zijn verrijken kan. Het raakt ook ons denken over de verhouding van Jood en niet-Jood en maakt duidelijk hoe innig Jezus Christus verbonden is met zijn volk Israël.

De studiedag wordt zaterdag 22 april gehouden in de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal.

De dag begint om 10.00 uur, de zaal is open met koffie vanaf 9.30 uur. De studiedag is 16.15 uur afgelopen.

Kosten voor deelname zijn € 35,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. Studenten en mensen met een uitkering op bijstandsniveau kunnen voor € 25,00 deelnemen. Opgave voor deelname kan tot 15 april.

Voor nadere informatie over het programma en opgave voor deelname kan men terecht op www.julesisaacstichting.org

Noot voor de redactie

Contactpersoon: Jeroen Bol, voorzitter Jules Isaac Stichting, bereikbaar op 0172 475811 en 06 39401612

Comments are closed.