OPINIE-pijler – een nieuw tijdschrift

Graag maken wij u attent op een nieuw tijdschrift op initiatief van de Werkgroep Vanuit Jeruzalem,

OPINIE-pijler

Het Joodse nieuwe jaar is begonnen en elke lente geeft altijd een nieuw geluid.

De PKN zegt in haar kerkorde dat zij gestalte wil geven aan haar verbondenheid met het volk Israël, maar behalve een overlegorgaan voor als er problemen zijn, hebben we daarvan niets concreets gezien.

De zelfstandige landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem  heeft samen met rabbijn Shmuel Katz plannen gemaakt voor een tijdschrift onder gezamenlijke redactie van Joden en christenen. Uitgangspunt van de samenwerking is hierbij: Tenach, het OT, de bijbel van Jezus. Verschijnt deo volente vier keer per jaar.

De bedoeling is om met dit kwartaalblad steun te verlenen bij de meningsvorming over zaken die zich voordoen in de actualiteit van de Nederlandse en van de mondiale samenleving. Daarom is gekozen voor de naam die hierboven staat vermeld.

In november zijn op de site www.OPINIE-pijler.nl  alle gegevens te vinden en daar zal ook het nul- of proefnummer verschijnen met twee artikelen. Weet u nu al dat u een abonnement wilt, dan kunt u mailen naar bouridder@gmail.com

Werkgroep Vanuit Jeruzalem,                                                                                                                                                                                                  www.werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl

 

Comments are closed.