Nieuwe Voorpagina (header)

Uitleg nieuwe header

Onze header is aangepast en daarmee ook meteen ons briefhoofd.
De oude luidde:

STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAËL
om stem te geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël

Telkens bleven we haken bij de term ‘onopgeefbaar verbonden’. Niet omdat we bezwaar hadden tegen de oude term, maar wel omdat hij, eigenlijk al vanaf het begin, voor verwarring zorgde. Waarom alleen verbonden met Israël? En wat is de relatie dan tot de staat? Wat verstaan we dan onder ‘Israël?’ Deze vragen leefden zeker niet alleen bij ons, zo bleek met nadruk op 14 januari 2019 tijdens een gespreksmiddag naar aanleiding van het Manifest van de zogeheten Liberale Theologen over de plaats van Israël binnen de christelijke theologie.

Voor de toen gehouden referaten verwijzen we graag naar elders op onze website.

Een van onze bestuursleden, ds. Marja van den Beld, verwoordde die middag de opvatting van het Platform dat we schatplichtig zijn aan Israël en dat deze term beter onze verbondenheid tot uitdrukking brengt.

Zij noemde een aantal argumenten die deze nieuwe term ondersteunen:

  1. Het christendom is tenslotte schatplichtig aan Israël omdat daar de bron ligt van de schat aan verhalen, normen en waarden die de kerk overgeleverd kreeg.
  2. En omdat we de plicht hebben om die schat in onze eigen traditie door te geven en wel zodanig
  3. dat we ons de buit niet toe-eigenen. Dat betekent dat we ons als christenen goed dienen te realiseren dat toen die schat via Jezus van Nazareth op onze weg kwam, Israël al meer dan 3000 jaar geschiedenis geschreven had met een visie op de mens, op het leven in relatie tot God, de schepping en de medemens, zoals dit in de Tenach/ het Eerste Testament verwoord staat.

M.a.w. de vraag voor ons is: wat staat ons te doen om via onze traditie de waardigheid van het leven en het unieke van de mens als schepsel naar het beeld van God hoog te houden.

Vandaar dat de nieuwe header en onze nieuwe briefhoofd er voortaan als volgt uitziet:

Comments are closed.