Nieuwe studiedag op 15 april 2024 – Thema: Bestaat Amalek nog?

Beste mensen,

Op 7 oktober 2023 viel Hamas Israël binnen met een groot drama tot gevolg.
Sinds die tijd zijn er grote woorden gevallen en is er enorm veel leed ontstaan.

Het bestuur van het Appèl vindt het van belang u uit te nodigen om van gedachten te wisselen over de ontstane situatie in het Midden Oosten.

Vanuit de Thora en de Talmoed en vanuit het internationaal recht is daar het een en ander over te zeggen.

Twee deskundigen hebben we uitgenodigd voor een studiedag, opnieuw in Bilthoven op 15 april a.s. om over deze moeilijke situatie te spreken.

Zie de uitnodiging in de bijlage. Daarin vindt u alle gegevens om u aan te melden.

Uitnodiging en program

Wij hopen dat velen van u deze gedachtewisseling met ons willen meemaken en te lernen over deze uiterst moeilijke actuele situatie.

 

Graag tot dan.

Namens het Appèl,
Hans Vermeulen

Comments are closed.