Studiedag 15 april 2024 – Thema: Amalek, van volk tot concept.

Verslag studiedag 15 april 2024 Bilthoven
Thema Amalek, van volk of concept.

We kijken terug op een zeer geslaagde studiedag met een hoge opkomst. Beide inleiders hadden een boeiend en actueel betoog waarin voor de toehoorders veel nieuwe inzichten aangedragen werden. Tzvi begon met een indringende vraag aan de wereld: waarom haten jullie ons? De Joden hebben zoveel in de wereld bijgedragen, kunst muziek, wetenschap. We hebben jullie Jezus gegeven. Waarom kunnen jullie ons niet bedanken? Waarna hij aan de hand van een reeks citaten uit de Bijbel, de rabbijnse traditie en actuele schrijvers toonde hoe Amalek de verpersoonlijking was van blinde Jodenhaat. Aanvankelijk als concreet volk, maar in de loop van de tijd, nadat het volk opging in andere volken, als concept, als symbool van het absolute kwaad waar Joden mee te maken kregen: Hitler, Stalin. Tot op vandaag: Hamas, Iran enz.  Aan het eind van de ochtend werden in 8 aparte groepen de vragen besproken die Tzvi Marx aangereikt had. Actuele vragen, in het licht van de oorlog met Hamas, maar ook m.b.t. de christelijke houding tegenover het kwaad in een concrete gedaante.

De uitgebreide boekentafel werd druk bezocht.

Hieronder in de links vindt u de lezingen, allereerst de teksten aan de hand waarvan Tzvi Marx aantoonde waarom de oproep van Netanyahoe aan de Israëlische soldaten: ‘Herinner Amalek’ geen oproep was om de Palestijnen uit te roeien.

De lezingen:

Teksten van rabbijn Tzvi Marx en gespreksvragen waarover de groepen zich bogen.

240415 Amalek teksten Tzvi

240415 gespreksvragen 

Over het internationaal recht hield mr. David Hein een lezing die u kunt vinden in onderstaande link.

DavidHein-Samenvatting bijdrage

Comments are closed.