Rossing Centre for Education and Dialogue IN JERUZALEM

EEN NIEUW PROJECT van Appèl Kerk en Israël i.s.m. Kerk in Aktie

Het Rossing Center for Education and Dialogue is ooit opgericht door Daniel Rossing. Deze pionier in Joodse-christelijke relaties was er jarenlang directeur. Oorspronkelijk gevestigd in Tantur, verhuisde het centrum nog onder zijn  leiding naar de Lloyd George Street, een zijstraat van de Derech Bethlehem  in de “German Colony” in West Jeruzalem. Na het nogal plotselinge overlijden van Daniël Rossing in 2010, nam Rabbi Sarah Bernstein zijn rol over.(www.rossingcenter.org)

Wat doet dit centrum?

In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joodse leerlingen gescheiden naar school. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.

In alle activiteiten die het Rossing Center voor kinderen organiseert, staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden, en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van Joods-Christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.

Werkwijze.

Dit doet het Rossing Center onder andere door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Met het thema ‘ken je buren’ wordt zo geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken om open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.

Wij steunen samen met KiA een ontmoetingsprogramma van het Rossing Center voor Joodse en Arabische (Christelijke en Moslim) leerlingen uit de hoogste klassen van het lager onderwijs. Het Rossing Center doet dat met inschakeling van scholen en leerkrachten. De scholen worden erbij betrokken, instemming van schoolhoofden gezocht, en dan gewerkt via de eigen leerkrachten van de scholieren. De betrokken leerkrachten worden daartoe getraind door een team van specialisten en ervaringsdeskundigen. De uitwisseling op zich is de uitkomst van een lang proces van voorbereiding, waarbij scholen, leerkrachten en leerlingen een proces doorgaan om de ander en zijn godsdienst beter te begrijpen en te leren waarderen. Jaarlijks worden 270 leerlingen (50 % Joods, 50 % Arabisch) van acht verschillende lagere scholen in het programma betrokken.

Diaconale en persoonlijke giften.

U kunt uw gift dus speciaal voor het Rossing Centre bestemmen op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘Z 009506’.
Uiteraard is dit nummer ook bestemd voor uw diaconie/kerkenraad.

Mocht het geschonken bedrag de €20.000,00 overtreffen, dan hebben wij de toezegging dat het overschot als geoormerkt geld voor dit project gebruikt zal worden.
Zie ook de site van het Rossing Center: http://rossingcenter.org/en/

WIJ ROEPEN U OP DIT PROJECT TE STEUNEN EN VOORAL UW
DIACONIE/KERKENRAAD VAN DIT PROJECT OP DE HOOGTE TE BRENGEN.

Dit nieuwe project is de opvolger van het vorig jaar afgeronde project Seeds of Hope van Tass Saada,dat we ook i.s.m. Kerk in Aktie mochten organiseren.

Meer informatie over dit nieuwe project vindt u in onderstaande link.

RCED info

Het eindverslag van het voorgaande project Seeds of Hope en de financiële verantwoording treft u in onderstaande link aan.

Eindverslag Seeds of Hope

 

Comments are closed.