Nieuw donateursproject in Israël.

Als Platform zijn we al wat langer op zoek naar een nieuw project dat Joden en Palestijnen ten goede komt en waaraan we graag, met hulp van onze achterban, financiële steun willen verlenen. Door een persoonlijk contact zijn we uitgekomen bij het voedselproject “Kulna” dat opgezet is door een docent van de Middelbare School van het Shalom Hartman Instituut in Jeruzalem. Zijn naam is Drori Jeshua. Naast zijn werk als docent zamelt hij voedsel in voor allerlei doelgroepen. Elke week worden containers vol verse groenten en fruit gedoneerd, dat vervolgens door vrijwilligers wordt verdeeld en afgeleverd aan 60 families, Joden en Palestijnse Arabieren, in Oost Jeruzalem. Kwetsbare mensen die nauwelijks rond kunnen komen, ex-gevangenen die hun weg terug naar de maatschappij proberen te vinden, daklozen enz. Deze mensen ontvangen geen ondersteuning van de gemeente. Ook worden er maaltijden gekookt in zijn eigen keuken om behoeftigen op shabbat van een warme maaltijd te voorzien. Hij heeft van dit werk ook een educatief project gemaakt door zijn eigen studenten in te schakelen. Zij werken samen met Palestijnse vrijwilligers uit Oost Jeruzalem en zo heeft dit project een extra dimensie gekregen die veel verder reikt dan het voedselproject alleen, nl. onderlinge ontmoeting, dialoog en gezamenlijke positieve actie. Iets waar in deze moeilijke tijd meer dan ooit behoefte aan is.
Wij hopen op een komende landelijke dag meer van dit project te kunnen laten zien via een korte video presentatie. Maar voor nu kondigen we het vast aan. De giften zullen gewoon lopen via ons eigen banknummer. Door de persoonlijke connectie weten we 100% zeker dat uw giften onmiddellijk hun doel bereiken. Het is vrijwilligerswerk, dus er wordt niets afgeroomd. We hopen dat we via dit zinvolle project en met uw hulp nog meer mensen van voldoende voedsel en warme menselijke aandacht kunnen voorzien.
U kunt nu uw giften voor dit project storten op het rekeningnummer van het Appèl op het rekeningnummer NL 98 INGB 0009553726 o.v.v. Voedselproject Kulna.

Veel dank voor uw bijdrage.

Comments are closed.