Meindert Leerling overleden- onze gedachtenistekst

In Memoriam Meindert Leerling

Afgelopen zondag 9 mei overleed op 85-jarige leeftijd Meindert Leerling. Meindert was vanaf 2010 betrokken bij het Appèl Kerk en Israël.

Meindert begon in 1954 als chef van de sportredactie bij de Rotterdamse kwartetbladen. Later werd hij journalist en programmamaker bij de Evangelische Omroep. Eind jaren 70 was hij een van de oprichters en de eerste fractievoorzitter van de RPF. Ook toen al streed hij onvermoeibaar voor de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, al bestond de term toen misschien nog niet. Zijn bijdragen aan de Kamerdebatten besloot hij altijd met de woorden: “Overigens ben ik van mening dat de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem verplaatst moet worden.”

Na zijn terugtreden als politicus kwam hij in het bestuur van Christenen voor Israël, waar hij de drijvende kracht werd achter het Hollandkoor en de gemeentereizen. Op zoek naar mogelijkheden om predikanten (met name uit de meer behoudende flanken van de PKN) meer bij Israël te betrekken kwam hij in 2010 in contact met het Appèl Kerk en Israël. Het klikte wederzijds en zo is Meindert (en ondergetekende) lid geworden van het Appèl.

Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël – dat mochten geen loze woorden zijn. Hij zocht altijd naar een concrete en praktische uitwerking daarvan. Als onze theologische gedachten soms een te hoge vlucht namen, zette Meindert ons weer met beide benen op de grond. Zo gaf hij ook stem aan vele gemeenteleden in het land die zich met Israël verbonden weten. Die moesten het tenslotte doen. Mede op initiatief van Meindert zijn we toen begonnen met het organiseren van landelijke bemoedigings- en toerustingsdagen.

Meindert was een doordouwer. Bij het LDC heeft hij de deur platgelopen om een diaconaal project voor elkaar te krijgen waarmee Palestijnen gesteund kunnen worden en dat niet op gespannen voet staat met die onopgeefbare verbondenheid met Israël. Zijn ruime journalistieke en politieke ervaring kwam hem daarbij van pas. Het resulteerde in het project Seeds of Hope.

Ondertussen zorgde hij ervoor dat het Appèl organisatorisch zodanig omgevormd werd dat het de ANBI-status kon krijgen, waardoor donateurs geworven konden worden. Ook belde hij alle predikanten die hij kende af om ze op de sympathisantenlijst te krijgen.

Een zware beroerte maakte in 2015 een abrupt einde aan al zijn activiteiten. Zijn lichaam was gebroken, maar zijn geest krachtig. Ook ondanks zijn fysieke beperkingen bleef hij strijden voor Israël, met korte artikeltjes in het kerkblad, met een berichtje aan die en gene. Bijzonder was dat hij in het verpleeghuis tegenover zijn eigen huis terecht kon.

We gedenken in Meindert een markante gelovige en een onvermoeibare vechter voor Israël. We bidden zijn vrouw Fien, de kinderen en de kleinkinderen de troost en de nabijheid van de God van Israël toe. Moge Meinderts nagedachtenis tot zegen zijn.

Kees de Vreugd

Comments are closed.