Jubileum Appèl en de actualiteit van 2003 en heden

In maart 2003 ontstond het Appèl Kerk en Israël. Nog niet officieel als stichting, dat gebeurde tien jaar later in 2013.

Ons eerste optreden naar buiten was het organiseren van een studiedag in De Rode Hoed in Amsterdam in september van 2003.
Twee toen uitgebrachte boeken stonden op die dag centraal:
‘De kring rond de Messias’ van de theoloog Bram van de Beek en ‘Joodse feesten en vasten’ van dr. Cohen Stuart.

Het eerste boek haalde op 3 september j.l. opnieuw de pers in een artikel in Trouw, waarin werd gemeld dat dit boek echt niet aan studenten theologie ter studie kan worden aangeboden, laat staan tot verplichte literatuur kan worden opgedragen.
Bij het verschijnen van dit boek hadden wij als Appèl al onze grote bezwaren, welke op de studiedag indertijd aan de orde zijn geweest.

Zie het interview in het Reformatorisch Dagblad van 25 april 2003, welke wij hier nog eens tonen.

Digibron.nl, Dringend appèl aan SoW-kerken

 

Comments are closed.