Jaarverslag en Jaarrekening 2015

Beste mensen,

Onderstaand treft u onze jaarrekening over 2015 aan, die begint met het jaarverslag. Met dank aan onze penningmeester, de heer Jan Post in Nijkerk.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik u erop te attenderen dat de Stichting Platform Appèl kerk en Israël de ANBI status heeft.

Met vriendelijke groet, Hans Vermeulen (secr.)

Jaarrekening 2015

Logo A (2)

 

Comments are closed.