In Memoriam Professor Hans Jansen

Op 8 mei j.l. is heel plotseling de bekende theoloog en historicus professor Hans Jansen overleden.

Hij was een trouwe bezoeker aan onze studiedagen en steunde ons Platform van harte. Daarom ging hij ook graag in op onze uitnodigingen om te komen spreken over de belangrijke thema’s waar hij over publiceerde. Hans Jansen was degene die met zijn delen “Christelijke Theologie na Auschwitz” de kerk met een schok de ogen opende voor haar eeuwenlange anti-Joodse houding. Geen predikant kon het zich permitteren die boeken niet in de kast te hebben. Het was het begin van een reeks lijvige publicaties waarin hij haarscherp en met een uitgebreid notenapparaat liet zien dat het antisemitisme niet beperkt bleef tot de het christendom maar doorwerkte in de islam. Tot op vandaag de bodem van het conflict aldaar. Hij was een wetenschapper met een missie: recht doen aan het Jodendom, aan Israël, vanuit zijn vaste geloof dat de kerk alles aan Israël te danken heeft. Hij heeft daarin een gidsfunctie vervuld.  Om er zeker van te zijn dat zijn boeken een groot publiek konden bereiken, zorgde hij dat de prijs laag bleef. De Engelse vertaling van een beknopte uitgave van zijn laatste boek “Waarom Israël niet mag bestaan” heeft hij door zijn uitgever aan alle leden van het Europese parlement toe laten sturen. Op onze studiedag n.a.v. zijn schokkende boekje over het antisemitisme bij Erasmus had hij voor elke bezoeker een exemplaar beschikbaar. Hij bracht zaken aan het licht die menigeen niet horen wilde. Niet in de kerk en niet in het Humanistisch Verbond. Zo was geen enkele spreker vanuit het HV op genoemde studiedag bereid om als spreker op te treden. Hans Jansen betreurde dat, maar ging onverdroten door. Voor alles was hij een wetenschapper. Aan de Vrije Universiteit in Brussel bekleedde hij de leerstoel in de Geschiedenis van de Christelijke literatuur over Jodendom en Joden en tot aan zijn dood deed hij met een groep studenten onderzoek voor het Simon Wiesenthal Instituut in Brussel. In 2004 ontving hij van de World Zionist Organization de Israël Prijs voor zijn hele oeuvre.

Ook als Platform zullen we deze beminnelijke man missen. We zijn hem heel dankbaar voor de belangrijke erfenis die hij heeft nagelaten. Aan ons als kerk nu de opdracht om hiermee verder te werken “in vertrouwen en met het oog op gerechtigheid en vrede. Shalom al Jisrael, vrede voor en over Israël”.

Dat waren de sleutelwoorden bij zijn afscheid.

Marja van den Beld

Comments are closed.