Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels

De landelijke werkgroep Vanuit Jeruzalem stelt u graag in kennis van de nieuwe publicatie: Het kerkelijk belijden heeft heidense wortels – vroegkerkelijke geschriften nader bekeken.

Tijdens de synodevergadering van de Protestantse Kerk op 17 en 18 november a.s. zal de jaarlijkse brainstormsessie worden gehouden over de korte termijn agenda van de synode. Voor deze agenda, zo is eerder uitgesproken, is onder meer bepalend de ‘agenda van de kerk’ die geconcentreerd is rond de thema’s geloof en geloofsgemeenschap.

Wij achten ons boekje van groot belang voor genoemd vergaderpunt van de synode.

Het is te bestellen in de webshop van de werkgroep:

www.werkgroep-vanuitjeruzalem.123website.nl

G.A. vd Spek-Begemann, ht voorzitter

Comments are closed.