Hebreeuwse Psalmenzangavond – Amersfoort – 30 september 2023

Op de vooravond van Israëlzondag wordt een landelijke Hebreeuwse Psalmenzangavond gehouden. Medewerking wordt verleend door chazan Gilad Nezer, voorzanger bij de Liberale Synagoge in Amsterdam en zanger bij het Nederlands Kamerkoor, en door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. dr. Hanna Rijken, PThU. Inleiders zijn prof. Dineke Houtman en dr. Lieve Teugels ook van de PThU.

De Kerk heeft in haar liturgie veel elementen overgenomen uit de joodse traditie waaruit ze is voortgekomen. Eén van de grootste schatten uit die traditie zijn de Psalmen, aangrijpende liederen en gedichten voor goede en slechte tijden. Op de vooravond van Israëlzondag, de dag waarop de Protestantse Kerk haar onopgeefbare verbondenheid met Israël viert, worden daarom de Hebreeuwse Psalmen centraal gesteld. We luisteren naar de Hebreeuwse Psalmen zoals die klinken in de synagoge, vertolkt door de voorzanger van de liberaal joodse gemeente in Amsterdam en door het Vocaal Theologen Ensemble. Maar natuurlijk gaan we zelf ook zingen! De avond wordt afgesloten met een kort gezongen avondgebed.

Deze bijzondere zangavond wordt georganiseerd door ‘Zingen in de Kerk’ in samenwerking met de Protestantse Raad voor Kerk & Israel en de Protestantse Theologische Universiteit. De praktische organisatie ligt in handen van de afdeling “Vorming door Ontmoeting” van de Fonteinkerk in Amersfoort.

Datum en tijd: 30 september, 19.30-21.30 u., inloop vanaf 19.00 u.

Plaats: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4. 3817 JM Amersfoort

Kosten: ₠ 5,–

Aanmelding en betaling: www.zingenindekerk.nl/psalmenzangavond

Comments are closed.