Archive for 19 mei 2016

Beleidsplan 2018

Doelstelling: in en vanuit het grondvlak van de PKN gestalte geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, zoals verwoord in artikel 1 van de kerkorde.

Bezinning op de bronnen van het christendom, te weten de Joodse traditie en de rabbijnse geschriften. Bestrijding van het antisemitisme door bezinning op de rol van anti-Joodse geschiedenis van de kerk en op doorwerking in kerk en wereld vandaag.

Kritische partner van de Protestantse Kerk in Nederland ten aanzien van de invulling en uitvoering van deze opdracht.…