Archive for 21 december 2015

Nieuwsbrief 25 december 2015

De nieuwe Nieuwsbrief van de Stichting Platform Appèl kerk en Israël is uit. Zie het Pdf-bestand.

Nieuwsbrief 25_december 2015

Reactie op ‘Bloedboek’ van Dimitri Verhulst

Wij maken –  uiteraard met zijn toestemming – graag gebruik van de ingezonden brief die dr. Tzvi Marx  toezond aan het dagblad TROUW

Blinddoekboek”

Nog afgezien van zijn anti-Israel houding (“dat Israel nog altijd dat stinkende potje is dat het is”) vergist Dimitri Verhulst zich in zijn “Bloedboek” (Verdieping 7 november) op drie punten. “Joden” bestaan in de Pentateuch niet, alleen “Bnei Jisrael”, Kinderen van Israel, of Israelieten. “Judaisme” en “Joods” volk zijn latere termen van na koning Solomo toen het rijk in tweeën verdeeld werd: het noordelijke “Jisraël” en het zuidelijk “Jehuda” (Judea).…

‘Een heidense uitdaging’ door ds. Bart Gijsbertsen

Een heidense uitdaging”, leven met de God van Israël. Bart Gijsbertsen, 2015 Royal Jongbloed, Heerenveen ISBN 978-90-6353-717-3 – 284 pag

Met vlotte pen heeft Bart Gijsbertsen, PKN-predikant en medeoprichter van het Platform, dit boek geschreven. Vijftig meditatieve Bijbelstudies. Geen dagboek, maar een ‘weekboek’ misschien? De schrijver geeft stof genoeg tot nadenken. Na telkens drie bladzijden meditatie met voorbeelden die uit het leven gegrepen zijn, wordt ieder stuk afgesloten met een korte (bijbel)tekst en een bondige conclusie.…