Archive for 3 augustus 2015

Nieuwsbrief 23 – juni 2015

Nieuwsbrief 23_juni 2015

STEUN VOOR ALTERNATIEF PROJECT PALESTIJNSE CHRISTENEN

Foto TASS SAADA 002Op initiatief van de stichting Platform Appèl Kerk en Israël steunt Kerk in Actie van de PKN met ingang van 2015 een tweede project van Palestijnse christenen en wel ‘Seeds of Hope’ in Jeruzalem van de bekende Palestijnse christen Tass Saada.

Kerk in Actie steunt financieel en moreel al vele jaren de Palestijnse organisatie Sabeel, maar vanwege de negatieve houding die Sabeel heeft tegenover Israël en het Joodse volk zijn velen in de PKN daar niet gelukkig mee.…

Nieuwsbrief 22 – april 2015

Nieuwsbrief 22_april 2015

Voor u gelezen De Profeten door A. J. Heschel

De Profeten, door Abraham Joshua Heschel (2013)

Uitgeverij Skandalon – Vught 2013

706 bladzijden. Prijs E 50,00

ISBN: 978-94-90708-74-0

 

In het voorwoord ter gelegenheid van de uitgave van The Prophets in Harper Perennial Modern Classics in 2001 schrijft Susannah Heschel (dochter van Abraham Heschel): Wat voor mens is de profeet, vraagt mijn vader op de eerste bladzijden van zijn boek. Een aangevochten mens, wiens ‘leven en ziel op het spel staan bij wat hij zegt’ maar die ook in staat is ‘de stille zucht van het menselijk lijden op te vangen’.