Archive for 23 januari 2015

Daoud Nassar naar Nederland – onze reactie

Aan KerkinAktie en het moderamen van de PKN laat het Platform Appèl Kerk en Israël het volgende weten als reactie op de komst van de heer Daoud Nassar aan ons land:

Aan de organisatie van Kerk in Aktie,

 

Als Stichting Platform Appèl Kerk en Israël maken wij ernstig bezwaar tegen het feit dat de PKN in de persoon van Kerk in Aktie betrokken is bij presentaties die Vrienden van Sabeel organiseert om de situatie van de heer Daoud Nassar hier aanhangig te maken.

Statuten Stichting Platform

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

  1. De naam van de stichting is: Stichting Platform Appèl Kerk & Israël.
  2. De stichting is gevestigd te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 2 – Doel

  1. De stichting heeft als doel: het in en vanuit het grondvlak van de Protestantse Kerk in Nederland gestalte geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Huishoudelijk reglement Platform

Stichting Platform Appèl Kerk en Israël

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAEL

Ontstaan

Artikel 1

  1. De stichting Platform Appèl Kerk en Israël is een voortzetting van het sinds 2002 bestaande Platform Appèl Kerk en Israël.
  2. De stichting is bij notariële acte opgericht op 3 april 2014

Lidmaatschap

Artikel 2

  1. De stichting kent geen leden.
  2. De stichting kent sympathisanten. Het zijn allen voorgangers dan wel leden van de Protestantse Kerk in Nederland die het werk en de doelstellingen van de stichting steunen.

Nieuwsbrief 21

 

Nieuwsbrief 21, januari 2015

Inleiding

Het bestuur van de stichting Platform Appèl Kerk & Israël wil voor alles alle sympathisanten van onze stichting en de overige lezers van onze Nieuwsbrief een gezegend 2015 toewensen. Laten we hopen dat 2015 ook voor het volk Israël een rustig en zoals ze zelf altijd zeggen ‘zoet’ jaar mag worden waarin men gevrijwaard is van oorlog en allerlei bedreigingen.

Als Platform willen we ons ook in het nieuwe jaar inzetten om steun aan en betrokkenheid op het volk Israël levend te houden en waar mogelijk uit te breiden.…

Steun aan Seeds of Hope van de Palestijnse christen Tass Saada

P e r s b e r i c h t

Platform K&I steunt met Kerk in Actie ander project Palestijnse christenen

Op initiatief van het stichting Platform Appèl Kerk en Israël gaat Kerk in Actie van de PKN met ingang van 2015 naast Sabeel nog een ander project van Palestijnse christenen steunen. Dat betreft het project ’Seeds of Hope’ in Jeruzalem. In 2012 heeft het Platform het Moderamen van de PKN een Manifest dat door 2000 leden van de PKN was ondertekend aangeboden waarin werd verzocht de vaak bekritiseerde samenwerking met de Palestijnse organisatie Sabeel te beëindigen.…